קטלוג הספרים שלנו אינו קטלוג מלאי, אלא מכיל את פרטיהם של אלפי ספרים, ונועד לעזור לכם למצוא מידע על הספר שאתם מחפשים.
מצאתם את הספר המבוקש? לחצו על הכפתור המתאים, ואיתמר ישמח לחפש את הספר עבורכם.
התקבלה תוצאה אחת מהקטלוג הכללי


אבא שלי עובדשם הספר
יעקב אשמןשם המחבר
פאול גרוס [צילום]שם המאייר
הדרהוצאה
1976שנת הוצאה
51 עמ'. כריכה קשהתאור
סיפור מצולם לטף על בעלי מלאכה. תוכן

בקשה לאיתור הספר | חזרה