קטלוג הספרים שלנו אינו קטלוג מלאי, אלא מכיל את פרטיהם של אלפי ספרים, ונועד לעזור לכם למצוא מידע על הספר שאתם מחפשים.
מצאתם את הספר המבוקש? לחצו על הכפתור המתאים, ואיתמר ישמח לחפש את הספר עבורכם.
התקבלה תוצאה אחת מהקטלוג הכללי


פזמונים ושירי זמרשם הספר
נתן אלתרמןשם המחבר
הקיבוץ המאוחדהוצאה
1976שנת הוצאה
א-ב. כריכה קשהתאור
הכרך הראשון של "פזמונים ושירי זמר" מוקדש לפזמוני "המטאטא". הכרך השני מורכב מארבע חטיבות: פזמוני "לי-לה-לו"; פזמונים מכל השנים, לרבות שירי פורים מתרצ"ג עד תרצ"ט; שירי זמר; "שוק המציאות" ו"צץ וצצה".תוכן

בקשה לאיתור הספר | חזרה