קטלוג הספרים שלנו אינו קטלוג מלאי, אלא מכיל את פרטיהם של אלפי ספרים, ונועד לעזור לכם למצוא מידע על הספר שאתם מחפשים.
מצאתם את הספר המבוקש? לחצו על הכפתור המתאים, ואיתמר ישמח לחפש את הספר עבורכם.
התקבלה תוצאה אחת מהקטלוג הכללי


אוצר צמחי ארץ ישראלשם הספר
אפרים וחנה הראובנישם המחבר
אפרים וחנה הראובניהוצאה
1940שנת הוצאה
החצב והיבלית. 185 ע'. כריכה קשה. תאור
בשנת 1940 החלו בני הזוג חנה ואפרים הראובני להוציא לאור את 'אוצר צמחי ארץ ישראל'. הכוונה הייתה לפרסם אנציקלופדיה מקיפה ל: "צמחי ארץ ישראל הטפוסיים/ מקומם בדשאת הארץ, דרכי חייהם ועונותיהם/ תולדותיהם בתרבות עם ישראל ובלשונו/ קשריהם לדברי הנביאים ורז"ל/ עניניהם בפלנט-לור היהודי/ דבריהם בשבטי הערבים בארץ ישראל ובארצות השכנות ועוד". האנציקלופדיה עמדה להיות מורכבת מכרכים רבים, כאשר כל כרך מחזיק פרשה אחרת, אך למעשה יצא לאור רק הכרך הראשון המוקדש ל-'פרשת החצב והיבלית'. תוכן

בקשה לאיתור הספר | חזרה