קטלוג הספרים שלנו אינו קטלוג מלאי, אלא מכיל את פרטיהם של אלפי ספרים, ונועד לעזור לכם למצוא מידע על הספר שאתם מחפשים.
מצאתם את הספר המבוקש? לחצו על הכפתור המתאים, ואיתמר ישמח לחפש את הספר עבורכם.
התקבלה תוצאה אחת מהקטלוג הכללי


אלה מסעי רבי יהודה הלוישם הספר
יהודה בורלאשם המחבר
עם עובדהוצאה
1959שנת הוצאה
כריכה קשהתאור
"ספר קדום זה, מלפני שמונה מאות שנה ומעלה, הגיע לידי באורח פלאי," מספר בורלא, המביא לבית הדפוס, כיצד התגלגל לידיו כתב היד של ספר, כתוב בכתב ידו של המחבר עצמו ונשמר כולו בצביונו ובשלמותו, בלי שום פגם בכתב ובנייר. "מסתבר שהיה תדיר שמור ומשומר כחפץ יקר מכל יקר. וגלגולי הספר מיד ליד, מדור לדור, פעמים מדעת טיבו וערכו ופעמים שלא מדעת - כל אלה פלא על פלא המה." מסביר הסופר כיצד נשמר כתב היד. הספר עוסק במסעות המשורר רבי יהודה הלוי לארץ ישראל במשך שנתיים ויותר. מתוארים בו הנחת והשמחה, הכבוד והתפארה שקידמו את המשורר בכל מקום בו חנה. "הכותב היה עד ראיה, 'רפיק' [בן לויה], מתאר בורלא את הכותב, אשר ליווה את המשורר מראשית מסעיו מספרד ועד יומו האחרון בירושלים. "איש נלבב, יקר רוח ועניו, מעריץ שירת הלוי בכל נפשו ומאודו... ואני, המביא לבית הדפוס, ודאי לא שלחתי ידי בכתב אפילו באות אחת, זולתי תתי סימני כתיבה לפעמים, שאינם מצויים בספרים קדומים, לצורך הקלה בדרך הקריאה."תוכן

בקשה לאיתור הספר | חזרה