קטלוג הספרים שלנו אינו קטלוג מלאי, אלא מכיל את פרטיהם של אלפי ספרים, ונועד לעזור לכם למצוא מידע על הספר שאתם מחפשים.
מצאתם את הספר המבוקש? לחצו על הכפתור המתאים, ואיתמר ישמח לחפש את הספר עבורכם.
התקבלה תוצאה אחת מהקטלוג הכללי


העבדשם הספר
יצחק בשביס זינגרשם המחבר
חיים פלג [מאידיש]שם המתרגם
עם עובד (ספריה לעם 92)הוצאה
1965שנת הוצאה
213 עמ'. כריכה רכה.תאור
רומן אהבה והרפתקאות על תלמיד חכם יהודי, הנשבה בימי גזירות ת"ח ונמכר לעבד לאיכר פולני. פרשת אהבה אסורה מתפתחת בינו לבין בת אדוניו הנוצריה. השם המקורי: דער קנעכט.תוכן

בקשה לאיתור הספר | חזרה