קטלוג הספרים שלנו אינו קטלוג מלאי, אלא מכיל את פרטיהם של אלפי ספרים, ונועד לעזור לכם למצוא מידע על הספר שאתם מחפשים.
מצאתם את הספר המבוקש? לחצו על הכפתור המתאים, ואיתמר ישמח לחפש את הספר עבורכם.
התקבלה תוצאה אחת מהקטלוג הכללי


תולדות ספרות ישראלשם הספר
ד"ר ישראל צינברגשם המחבר
ספרית פועלים + י. שרברקהוצאה
1956שנת הוצאה
א-ו. כריכה קשה.תאור
תולדות ספרותם של היהודים בעברית, יידיש ושאר לשונות ישראל - מחתימת התלמוד ועד המאה התשע עשרה. ספרו של ד"ר ישראל צינברג 'תולדות הספרות העברית' [יוסף שרברק, 1955], נכתב תחילה רוסית, אחר כך תורגם הספר ועובד לאידיש, ובשנות ה-50 תורגם לעברית, ויצא לאור בששה כרכים. שלמה זלמן אריאל, דוד כנעני וברוך קרוא האחראים על המהדורה העברית, לא הסתפקו בתרגום בלבד, אלא הוסיפו לספר פרקים חדשים: "ראינו צורך להוסיף פרשיות אחדות שהעדרן היה מורגש, כגון פייטני ארץ ישראל ובבל: הקליר, יוסי בן יוסי, ינאי, סעדיה והאי גאון, שהמחבר מסתפק רק בהזכרת שמותיהם. כן הוספנו בסוף ספר ראשון פרשת המשורר טודרוס אבולעפיה, ששמעו לא הגיע למחבר"!תוכן

בקשה לאיתור הספר | חזרה