קטלוג הספרים שלנו אינו קטלוג מלאי, אלא מכיל את פרטיהם של אלפי ספרים, ונועד לעזור לכם למצוא מידע על הספר שאתם מחפשים.
מצאתם את הספר המבוקש? לחצו על הכפתור המתאים, ואיתמר ישמח לחפש את הספר עבורכם.
התקבלה תוצאה אחת מהקטלוג הכללי


זקני בית הספר בוילבישם הספר
ר. טלבוט [טלבוט ביינס ריד]שם המחבר
גרשון קרונפלדשם המאייר
א. אחירב [א. ל. סמיאטיצקי]שם המתרגם
עם עובד (שחרות)הוצאה
1953שנת הוצאה
253 עמ'. כריכה קשהתאור
על הווי ביה"ס בוילבי שבאנגליה.בית ספר ובו פנימיה, ומנהג נהוג שם שתלמידי המחלקות הנמוכות משמשים את הנבחרים שבתלמידי המחלקות הגבוהות, הנקראים "זקנים", והללו אחראים לסדר ולכל המידות הטובות שנתברכה בהם וילבי. השם המקורי: The Willoughby Captains.תוכן

בקשה לאיתור הספר | חזרה