קטלוג הספרים שלנו אינו קטלוג מלאי, אלא מכיל את פרטיהם של אלפי ספרים, ונועד לעזור לכם למצוא מידע על הספר שאתם מחפשים.
מצאתם את הספר המבוקש? לחצו על הכפתור המתאים, ואיתמר ישמח לחפש את הספר עבורכם.
התקבלה תוצאה אחת מהקטלוג הכללי


יומן המלחמה [קיים במלאי]שם הספר
דוד בן גוריוןשם המחבר
משרד הבטחוןהוצאה
1982שנת הוצאה
א-ג. כריכה קשהתאור
יומן מלחמת העצמאות של דוד בן גוריון תש"ח- תש"ט, אותו רשם יום יום במהלך המלחמה. ב'חנות הספרים של איתמר באינטרנט' קיים עותק אחד של הספר א-ג במצב טוב. להזמנה: כפתור 'בקשה לאיתור ספר' או בטלפון : 04-6399749.תוכן

בקשה לאיתור הספר | חזרה