קטלוג הספרים שלנו אינו קטלוג מלאי, אלא מכיל את פרטיהם של אלפי ספרים, ונועד לעזור לכם למצוא מידע על הספר שאתם מחפשים.
מצאתם את הספר המבוקש? לחצו על הכפתור המתאים, ואיתמר ישמח לחפש את הספר עבורכם.
התקבלה תוצאה אחת מהקטלוג הכללי


שכרון המרחבים [קיים במלאי]שם הספר
יואש ארדשם המחבר
עם עובדהוצאה
1973שנת הוצאה
יומן משנות חייו האחרונות של המחבר שנפטר והוא בן 27. 287 ע'תאור

בקשה לאיתור הספר | חזרה