קטלוג הספרים שלנו אינו קטלוג מלאי, אלא מכיל את פרטיהם של אלפי ספרים, ונועד לעזור לכם למצוא מידע על הספר שאתם מחפשים.
מצאתם את הספר המבוקש? לחצו על הכפתור המתאים, ואיתמר ישמח לחפש את הספר עבורכם.
התקבלה תוצאה אחת מהקטלוג הכללי


החיים זה לא מה שאתה חושבשם הספר
או. הנרישם המחבר
מירון אוריאל, איריס ברוכובשם המתרגם
לדוריהוצאה
1989שנת הוצאה
157 עמ', כריכה קשהתאור
מהדורה חדשה לספר 'לילות ניו יורק': קרבן האהבה, השוטר וההמנון, אהבתו של סרסור טרוד, מקץ עשרים שנה, אבודים במצעד תלבושות, חדר מרוהט להשכיר ועוד.תוכן

בקשה לאיתור הספר | חזרה