קטלוג הספרים שלנו אינו קטלוג מלאי, אלא מכיל את פרטיהם של אלפי ספרים, ונועד לעזור לכם למצוא מידע על הספר שאתם מחפשים.
מצאתם את הספר המבוקש? לחצו על הכפתור המתאים, ואיתמר ישמח לחפש את הספר עבורכם.
התקבלה תוצאה אחת מהקטלוג הכללי


בדיחות ילדי ישראלשם הספר
א. גדשם המחבר
בינה גבירץשם המאייר
יוסף שרברקהוצאה
1967שנת הוצאה
247 עמ'. כריכה קשהתאור
לקט של בדיחות המיועדות לילדים: בבית ובמשפחה, בגן ובבית הספר, בינם לבין עצמם, הילד בין הבריות. תוכן

בקשה לאיתור הספר | חזרה