קטלוג הספרים שלנו אינו קטלוג מלאי, אלא מכיל את פרטיהם של אלפי ספרים, ונועד לעזור לכם למצוא מידע על הספר שאתם מחפשים.
מצאתם את הספר המבוקש? לחצו על הכפתור המתאים, ואיתמר ישמח לחפש את הספר עבורכם.
התקבלה תוצאה אחת מהקטלוג הכללי


כיבוש הארץ בימי יהושעשם הספר
אברהם מלמטשם המחבר
עיונים ד'הוצאה
1951שנת הוצאה
28 עמ'. כריכה רכהתאור
כיבוש הארץ בהארה היסטורית צבאית, הרקע האסטרטגי, המשטר הצבאי ערב הכיבוש, הצבא הכנעני, ביצורי האויב ועוד.תוכן

בקשה לאיתור הספר | חזרה