קטלוג הספרים שלנו אינו קטלוג מלאי, אלא מכיל את פרטיהם של אלפי ספרים, ונועד לעזור לכם למצוא מידע על הספר שאתם מחפשים.
מצאתם את הספר המבוקש? לחצו על הכפתור המתאים, ואיתמר ישמח לחפש את הספר עבורכם.
התקבלה תוצאה אחת מהקטלוג הכללי


הווידויים של נט טרנרשם הספר
ויליאם סטיירוןשם המחבר
ג. אריוךשם המתרגם
מעריבהוצאה
1983שנת הוצאה
421 עמ'. כריכה קשה. תאור
מרד העבדים בארצות הברית בשנת 1831 מסופר בגוף ראשון מפיו של נט טרנר, מנהיג המרד.תוכן

בקשה לאיתור הספר | חזרה