קטלוג הספרים שלנו אינו קטלוג מלאי, אלא מכיל את פרטיהם של אלפי ספרים, ונועד לעזור לכם למצוא מידע על הספר שאתם מחפשים.
מצאתם את הספר המבוקש? לחצו על הכפתור המתאים, ואיתמר ישמח לחפש את הספר עבורכם.
התקבלה תוצאה אחת מהקטלוג הכללי


כאן על פני אדמהשם הספר
מוקי צור [עריכה] + תאיר זבולון [עריכה]שם המחבר
הקיבוץ המאוחדהוצאה
1981שנת הוצאה
330 ע'. כריכה רכהתאור
פסיפס של סיפורים מכתבים וצילומים המאירים את הקבוצות הראשונות מהעלייה השניה.חיפושי הדרך של חברי הקיבוץ, העבודה, עיצוב המשפחה, שיחרור האשה, החינוך, חיי התרבות ועוד. תוכן

בקשה לאיתור הספר | חזרה