קטלוג הספרים שלנו אינו קטלוג מלאי, אלא מכיל את פרטיהם של אלפי ספרים, ונועד לעזור לכם למצוא מידע על הספר שאתם מחפשים.
מצאתם את הספר המבוקש? לחצו על הכפתור המתאים, ואיתמר ישמח לחפש את הספר עבורכם.
התקבלה תוצאה אחת מהקטלוג הכללי


מולדתשם הספר
דוד שמעוני [דוד שמעונוביץ]שם המחבר
נחום גוטמןשם המאייר
מסדההוצאה
1955שנת הוצאה
רשימות וסיפורים. 194 עמ'תאור
התוכן: רשימות - הדסה, געגועים, בערבה, בדרך אפרתה, נקמה, אל קברות הכיבורים. לילה בכרם. התועה בזמן. בן ארצי. בספר שתי יצירות גדולות, הכתובות בצורת יומנים - "התועה בזמן" ו"בן ארצי". ב"התועה בזמן" - געגועים וכיליון נפש למולדת הישנה - החדשה, אך גם תהייה, מבוכה ופחד מההגשמה. ב"בן ארצי" - אמונה ובטחון בכוחה של המולדת לרפא את התלישות היהודית. כמה מגיבורי הספר מופיעים אף באידיליות של המחבר.תוכן

בקשה לאיתור הספר | חזרה