קטלוג הספרים שלנו אינו קטלוג מלאי, אלא מכיל את פרטיהם של אלפי ספרים, ונועד לעזור לכם למצוא מידע על הספר שאתם מחפשים.
מצאתם את הספר המבוקש? לחצו על הכפתור המתאים, ואיתמר ישמח לחפש את הספר עבורכם.
התקבלה תוצאה אחת מהקטלוג הכללי


עיר קטנה ואנשים בה מעטשם הספר
נחום גוטמןשם המחבר
נחום גוטמןשם המאייר
עם עובד + דבירהוצאה
1959שנת הוצאה
262 עמ'. כריכה קשהתאור
סיפורים על ראשיתה של אחוזת בית היא תל אביב.תוכן

בקשה לאיתור הספר | חזרה