קטלוג הספרים שלנו אינו קטלוג מלאי, אלא מכיל את פרטיהם של אלפי ספרים, ונועד לעזור לכם למצוא מידע על הספר שאתם מחפשים.
מצאתם את הספר המבוקש? לחצו על הכפתור המתאים, ואיתמר ישמח לחפש את הספר עבורכם.
התקבלה תוצאה אחת מהקטלוג הכללי


האיריסים עודם פורחיםשם הספר
שמעון קושנירשם המחבר
עם עובדהוצאה
1970שנת הוצאה
240 ע'. כריכה קשהתאור
זכרונות על לחימתם ונפילתם של הל"התוכן

בקשה לאיתור הספר | חזרה