קטלוג הספרים שלנו אינו קטלוג מלאי, אלא מכיל את פרטיהם של אלפי ספרים, ונועד לעזור לכם למצוא מידע על הספר שאתם מחפשים.
מצאתם את הספר המבוקש? לחצו על הכפתור המתאים, ואיתמר ישמח לחפש את הספר עבורכם.
התקבלה תוצאה אחת מהקטלוג הכללי


תולדות ארץ ישראל [קיים במלאי]שם הספר
יואל רפל [עריכה]שם המחבר
משרד הביטחוןהוצאה
1980שנת הוצאה
604 עמ'. כריכה קשהתאור
מהתקופה הפרהיסטורית ועד עליית הבילו"יים. טובי החוקרים בנושאים שונים של תולדות ארץ ישראל: מיכאל אבי יונה, יוחנן אהרוני, יצחק בן צבי, דוד פלוסר, יהושע פראוור ועוד. להזמנה: כפתור 'בקשה לאיתור ספר' או בטלפון : 04-6399749. תוכן

בקשה לאיתור הספר | חזרה