קטלוג הספרים שלנו אינו קטלוג מלאי, אלא מכיל את פרטיהם של אלפי ספרים, ונועד לעזור לכם למצוא מידע על הספר שאתם מחפשים.
מצאתם את הספר המבוקש? לחצו על הכפתור המתאים, ואיתמר ישמח לחפש את הספר עבורכם.
התקבלה תוצאה אחת מהקטלוג הכללי


בן המוזגשם הספר
שרה גלוזמןשם המחבר
שרברקהוצאה
1970שנת הוצאה
301 עמ'. כריכה קשהתאור
סיפור חייו של המשורר ח.נ. ביאליק מסופר לנוער.תוכן

בקשה לאיתור הספר | חזרה