קטלוג הספרים שלנו אינו קטלוג מלאי, אלא מכיל את פרטיהם של אלפי ספרים, ונועד לעזור לכם למצוא מידע על הספר שאתם מחפשים.
מצאתם את הספר המבוקש? לחצו על הכפתור המתאים, ואיתמר ישמח לחפש את הספר עבורכם.
התקבלה תוצאה אחת מהקטלוג הכללי


פתגמים ומכתמיםשם הספר
חנניה רייכמןשם המחבר
יוסי שטרןשם המאייר
שרברקהוצאה
1955שנת הוצאה
מן הים הכללי וטיפה משלי. 368 עמ'. כריכה קשה.תאור
חנניה ריכמן 1905-1982. כ-2000 פתגמים מאוצר העמים. החל כמדור שבועי ב"דבר השבוע" בשם: "מן הים הכללי – וטיפה משלי", בראשית שנות החמישיםתוכן

בקשה לאיתור הספר | חזרה