קטלוג הספרים שלנו אינו קטלוג מלאי, אלא מכיל את פרטיהם של אלפי ספרים, ונועד לעזור לכם למצוא מידע על הספר שאתם מחפשים.
מצאתם את הספר המבוקש? לחצו על הכפתור המתאים, ואיתמר ישמח לחפש את הספר עבורכם.
התקבלה תוצאה אחת מהקטלוג הכללי


ההר והעכברשם הספר
יצחק אורןשם המחבר
מוסד ביאליקהוצאה
1972שנת הוצאה
228 עמ'תאור
גיבור הרומאן הוא מתקן עולם בעל דמיונות, העובד לפרנסתו כמינהלאי ומוצא פורקן לשגיונותיו בכתיבת סיפורים. הוא הגה כתיבת אפוס רב מימדים על אדון הנביאים, הנותן תורה חדשה לעם ישראל ולעולם כולו, אלא שבסופו של דבר באה לעולם עבודה סמינריונית על משה בקורס למינהל ציבורי. ההר הוליד עכבר.תוכן

בקשה לאיתור הספר | חזרה