קטלוג הספרים שלנו אינו קטלוג מלאי, אלא מכיל את פרטיהם של אלפי ספרים, ונועד לעזור לכם למצוא מידע על הספר שאתם מחפשים.
מצאתם את הספר המבוקש? לחצו על הכפתור המתאים, ואיתמר ישמח לחפש את הספר עבורכם.
התקבלה תוצאה אחת מהקטלוג הכללי


מאמרותשם הספר
קונג פו-צה [קונפוציוס]שם המחבר
דניאל לסלי ואמציה פורתשם המתרגם
מוסד ביאליקהוצאה
1960שנת הוצאה
195 עמ'תאור
המאמרות של קונפוציוס הם מקור נאמן ללמוד מתוכם את חכמת בני קדם ולהכיר את דרכי החיים של העם הסיני הקדמון. החכם קונג העמיד את תורתו על דבר אחד: "שו". מונח זה לפי פירוש שניתן לו במאמרות עצמם, משמעו "מה ששנוא עליך על תעשה לחברך". הוא לימד שלכל אדם נתייחד מקומו הנכון, והוא חייב לדעתו, כדי שהעולם יתקיים בהרמוניה גמורה. לעולם ילך אדם בשביל הזהב, בדרך האמצע, ויתרחק מדרך הקצוות.תוכן

בקשה לאיתור הספר | חזרה