קטלוג הספרים שלנו אינו קטלוג מלאי, אלא מכיל את פרטיהם של אלפי ספרים, ונועד לעזור לכם למצוא מידע על הספר שאתם מחפשים.
מצאתם את הספר המבוקש? לחצו על הכפתור המתאים, ואיתמר ישמח לחפש את הספר עבורכם.
התקבלה תוצאה אחת מהקטלוג הכללי


ספר הילד - בכיתהשם הספר
צבי זוהר + ברוך חביבישם המחבר
נחום גוטמןשם המאייר
חינוך חדשהוצאה
1935שנת הוצאה
מחזור ספרי לימוד ומקרא לבתי הספר העממיים.תאור

בקשה לאיתור הספר | חזרה