קטלוג הספרים שלנו אינו קטלוג מלאי, אלא מכיל את פרטיהם של אלפי ספרים, ונועד לעזור לכם למצוא מידע על הספר שאתם מחפשים.
מצאתם את הספר המבוקש? לחצו על הכפתור המתאים, ואיתמר ישמח לחפש את הספר עבורכם.
התקבלה תוצאה אחת מהקטלוג הכללי


אלבום הפלמ"חשם הספר
חיים גורישם המחבר
הקיבוץ המאוחדהוצאה
1959שנת הוצאה
פורמט אלבומי. כריכה קשה.תאור
אוסף צילומים הממחישים את הווי החיים בתקופת הפלמ"ח: אימונים, מחנות עבודה, מבצעים, קרבות.תוכן

בקשה לאיתור הספר | חזרה