קטלוג הספרים שלנו אינו קטלוג מלאי, אלא מכיל את פרטיהם של אלפי ספרים, ונועד לעזור לכם למצוא מידע על הספר שאתם מחפשים.
מצאתם את הספר המבוקש? לחצו על הכפתור המתאים, ואיתמר ישמח לחפש את הספר עבורכם.
התקבלה תוצאה אחת מהקטלוג הכללי


חברישם הספר
א. אשמן + י. פלרשם המחבר
קרית ספרהוצאה
195?שנת הוצאה
ספר לימוד לכתה א'.תאור
המחזאי והמשורר אהרן אשמן 1896-1981, פרסם ספרי שירה [בכורי סתו], ומחזות רבים [אהבת נעורים, חומת ירושלים, מיכל בת שאול , האדמה הזאת], תירגם וליקט וערך ספרי לימוד ["חברי"] ואנתולוגיות לבני הנעורים. אך ייזכר לעד בזכות חמש שורות מקסימות לילדים: "עוגה עוגה עוגה/ במעגל נחוגה/ נסתובבה כל היום/ עד אשר נמצא מקום/ לשבת לקום! לשבת לקום!" השורה האחרונה מופיעה גם בנוסח אחר: "לשבת לשבת לשבת כל היום"! תוכן

בקשה לאיתור הספר | חזרה