קטלוג הספרים שלנו אינו קטלוג מלאי, אלא מכיל את פרטיהם של אלפי ספרים, ונועד לעזור לכם למצוא מידע על הספר שאתם מחפשים.
מצאתם את הספר המבוקש? לחצו על הכפתור המתאים, ואיתמר ישמח לחפש את הספר עבורכם.
התקבלה תוצאה אחת מהקטלוג הכללי


אתמולשם הספר
אהרון אבדישם המחבר
כתביםהוצאה
1953שנת הוצאה
זכרונות המחבר מתקופת השואה בהונגריה. 68 עמ'.תאור

בקשה לאיתור הספר | חזרה