קטלוג הספרים שלנו אינו קטלוג מלאי, אלא מכיל את פרטיהם של אלפי ספרים, ונועד לעזור לכם למצוא מידע על הספר שאתם מחפשים.
מצאתם את הספר המבוקש? לחצו על הכפתור המתאים, ואיתמר ישמח לחפש את הספר עבורכם.
התקבלה תוצאה אחת מהקטלוג הכללי


שרה שלהבת ניל"ישם הספר
אלכסנדר אהרנסוןשם המחבר
אחיאסףהוצאה
תש"גשנת הוצאה
2מהדורה
118 עמ'תאור
סיפורה של שרה אהרנסון ושל חבריה לארגון ניל"י, מסופר ע"י אחיה - אלכסנדר אהרנסון.תוכן

בקשה לאיתור הספר | חזרה