קטלוג הספרים שלנו אינו קטלוג מלאי, אלא מכיל את פרטיהם של אלפי ספרים, ונועד לעזור לכם למצוא מידע על הספר שאתם מחפשים.
מצאתם את הספר המבוקש? לחצו על הכפתור המתאים, ואיתמר ישמח לחפש את הספר עבורכם.
התקבלה תוצאה אחת מהקטלוג הכללי


הגנבשם הספר
פנחס שדהשם המחבר
פנחס שדהשם המאייר
כרטאהוצאה
1988שנת הוצאה
כולל 11 רישומים מאת המחבר. 128 עמ'. כריכה קשהתאור
נוסח חדש, מורחב ובתוספת פרקים, אשר נכתב על יסוד הספר "הגנב" שהופיע בשנת 1964 בחתימת ש. פנחס. תוכן

בקשה לאיתור הספר | חזרה