קטלוג הספרים שלנו אינו קטלוג מלאי, אלא מכיל את פרטיהם של אלפי ספרים, ונועד לעזור לכם למצוא מידע על הספר שאתם מחפשים.
מצאתם את הספר המבוקש? לחצו על הכפתור המתאים, ואיתמר ישמח לחפש את הספר עבורכם.
התקבלה תוצאה אחת מהקטלוג הכללי


שחריתשם הספר
מ.צ. אפרתי + ש. מונזוןשם המחבר
נחום גוטמןשם המאייר
אמנותהוצאה
1942שנת הוצאה
144 עמ'. כריכה רכהתאור
מקראה לשנת הלימודים החמישית: ישראל בארצו, ישראל בגויים, שבת מועדים וצומות.תוכן

בקשה לאיתור הספר | חזרה