קטלוג הספרים שלנו אינו קטלוג מלאי, אלא מכיל את פרטיהם של אלפי ספרים, ונועד לעזור לכם למצוא מידע על הספר שאתם מחפשים.
מצאתם את הספר המבוקש? לחצו על הכפתור המתאים, ואיתמר ישמח לחפש את הספר עבורכם.
התקבלה תוצאה אחת מהקטלוג הכללי


בני בי רבשם הספר
ראובן קריץשם המחבר
פורההוצאה
1964שנת הוצאה
גיבור הספר נמרוד כותב רומן על חיי הסטודנטים. 491 ע'. כריכה קשה. מעטפת נייר. תאור

בקשה לאיתור הספר | חזרה