קטלוג הספרים שלנו אינו קטלוג מלאי, אלא מכיל את פרטיהם של אלפי ספרים, ונועד לעזור לכם למצוא מידע על הספר שאתם מחפשים.
מצאתם את הספר המבוקש? לחצו על הכפתור המתאים, ואיתמר ישמח לחפש את הספר עבורכם.
התקבלה תוצאה אחת מהקטלוג הכללי


ברוך בנתיבותיושם הספר
שרה צ'יז'יקשם המחבר
ספרית השדההוצאה
1965שנת הוצאה
111 עמ'. כריכה קשה. תאור
במחיצתו של ברוך צ'יז'יק: שנותיו הראשונות בארץ, הגינון בדמשק, יסוד המוזיאון החקלאי,השלמת הכרך "אוצר הצמחים".תוכן

בקשה לאיתור הספר | חזרה