קטלוג הספרים שלנו אינו קטלוג מלאי, אלא מכיל את פרטיהם של אלפי ספרים, ונועד לעזור לכם למצוא מידע על הספר שאתם מחפשים.
מצאתם את הספר המבוקש? לחצו על הכפתור המתאים, ואיתמר ישמח לחפש את הספר עבורכם.
התקבלה תוצאה אחת מהקטלוג הכללי


הארץ שלנו כרך י"זשם הספר
יעקב אשמן [עריכה]שם המחבר
אלישבע נדלשם המאייר
הארץ שלנוהוצאה
1966שנת הוצאה
כריכה קשהתאור
חוברות שבועיות לילדים ולנוער. על סף הקלבוש/ מנוחה גלבוע. מי ידע לבו של כלב/ בנימין תמוז. הלוח השבור/ שמואל הופרט. קורות דרור הגיבור. מסתרי העכביש הכחול/ אמציה. מעשה העז/ ש"י עגנון. קרבות ששינו את פני ההיסטוריה. מסתרי טיבט/ דני פלנט. עשרים ושמונה מנות פלפל/ רבקה קרן. הכיתה שלי/ תמר בורנשטין. עמרי בצפון הרחוק/ דבורה עומר. לב אמא הכל יודע/ אליעזר שמאלי. אריק האדום מעלילות הויקינגים/ רבקה רינד. ארוכה הדרך בה הלכנו/ יפה ברלוביץ.תוכן

בקשה לאיתור הספר | חזרה