קטלוג הספרים שלנו אינו קטלוג מלאי, אלא מכיל את פרטיהם של אלפי ספרים, ונועד לעזור לכם למצוא מידע על הספר שאתם מחפשים.
מצאתם את הספר המבוקש? לחצו על הכפתור המתאים, ואיתמר ישמח לחפש את הספר עבורכם.
התקבלה תוצאה אחת מהקטלוג הכללי


אלכסנדר זיידשם הספר
ברכה חבסשם המחבר
הסתדרות העובדיםהוצאה
1938שנת הוצאה
1מהדורה
פרשת חייו. 85 עמ'. מנוקד. כריכה רכה.תאור
סיפור חייו והרצחו של אלכסנדר זייד, כתוב לנוער.תוכן

בקשה לאיתור הספר | חזרה