קטלוג הספרים שלנו אינו קטלוג מלאי, אלא מכיל את פרטיהם של אלפי ספרים, ונועד לעזור לכם למצוא מידע על הספר שאתם מחפשים.
מצאתם את הספר המבוקש? לחצו על הכפתור המתאים, ואיתמר ישמח לחפש את הספר עבורכם.
התקבלה תוצאה אחת מהקטלוג הכללי


כתבי משה סמילנסקישם הספר
משה סמילנסקישם המחבר
התאחדות האכרים בא"י הוצאה
1934שנת הוצאה
א-יב. כריכה קשהתאור
כרכים א'-ד': סיפורים. כרכים ה'-ז': בני ערב. כרכים ח'-י': זכרונות. כרכים י"א-י"ב: מאמרים.תוכן

בקשה לאיתור הספר | חזרה