קטלוג הספרים שלנו אינו קטלוג מלאי, אלא מכיל את פרטיהם של אלפי ספרים, ונועד לעזור לכם למצוא מידע על הספר שאתם מחפשים.
מצאתם את הספר המבוקש? לחצו על הכפתור המתאים, ואיתמר ישמח לחפש את הספר עבורכם.
התקבלה תוצאה אחת מהקטלוג הכללי


לאש ולמגן שם הספר
גרשון ריבלין (עורך)שם המחבר
מערכותהוצאה
1963שנת הוצאה
2מהדורה
הקדימו מבוא: משה שרת וישראל גלילי. 491 עמ'. כריכה קשהתאור
תולדות הנוטרות העברית, משנת 1936 ועד פרוק הגוף ב 1947תוכן

בקשה לאיתור הספר | חזרה