קטלוג הספרים שלנו אינו קטלוג מלאי, אלא מכיל את פרטיהם של אלפי ספרים, ונועד לעזור לכם למצוא מידע על הספר שאתם מחפשים.
מצאתם את הספר המבוקש? לחצו על הכפתור המתאים, ואיתמר ישמח לחפש את הספר עבורכם.
התקבלה תוצאה אחת מהקטלוג הכללי


המילון החדששם הספר
אברהם אבן שושןשם המחבר
קרית ספרהוצאה
1988שנת הוצאה
א-ד (א-ט; י-ס; ע-ר; ש-ת ומוספים). כריכה קשהתאור
מילון של הלשון העברית הספרותית, המדעית והמדוברת, כולל ניבים ואמרות עבריים וארמיים ומונחים בינלאומיים. אברהם אבן שושן התחיל להוציא את מילונו הגדול, המכונה בפי כל, "מילון אבן שושן", בשנת 1946. עד אותה שנה היה עסוק אבן שושן בעיקר בכתיבה ותרגום של ספרי ילדים: מאה פלא ופלא, אחודה נא, ספר הבדיחה לילדים, מאורעות דובון הקטון/ מרי טורטל, גונב הגולפשטרום/ טודוז, ורובינזונים מתחת למים/ דנרי. תוכן

בקשה לאיתור הספר | חזרה