קטלוג הספרים שלנו אינו קטלוג מלאי, אלא מכיל את פרטיהם של אלפי ספרים, ונועד לעזור לכם למצוא מידע על הספר שאתם מחפשים.
מצאתם את הספר המבוקש? לחצו על הכפתור המתאים, ואיתמר ישמח לחפש את הספר עבורכם.
התקבלה תוצאה אחת מהקטלוג הכללי


מסיפורי שקספיר שם הספר
צ'רלס ומרי למבשם המחבר
אהרן אמירשם המתרגם
מחברות לספרותהוצאה
1949שנת הוצאה
445 עמ'. מנוקד. כריכה קשהתאור
עיבוד של עשרים ממחזותיו של שקספיר לסיפורים. סדר הסיפורים: הסער; חלום ליל קיץ; אגדת החורף; רוב מהומה על לא דבר; כטוב בעיניך; שני האדונים מורונה; הסוחר מונציה; צימבלין; ליר המלך; מקבת; טוב מעשה כי טוב סופו; כניעת המרשעת; ברוב שגגה ירבה שחוק; מדה כנגד מדה; הלילה השנים עשר או חפצכם; טימון איש אתונה; רומאו ויוליה; המלט נסיך דנמרק; אותלו; פריקלס נסיך צור. להזמנה: כפתור 'בקשה לאיתור ספר' או בטלפון : 04-6399749. תוכן

בקשה לאיתור הספר | חזרה