רשום כאן את הצעותיך, שאלותיך, הערותיך ו/או כל דבר אחר אשר ברצונך להביא לידיעתנו