דף מידע מספר 78   

10 יולי 2014

אנו גאים להציג בפניכם
דף המידע של איתמר מס. 78


האחים - אברהם [מימין] ושלמה

צוואתו של אח

 

מאת: א. אבן שושן 

צוואה נ' 1. צווי, פקודה, מצווה: "צוואות בתורה" [ספרי במדבר א']. 2. בייחוד: הוראות של אדם, בעל פה או בכתב, שלפיהם ינהגו היורשים בעניינים שונים, כגון הלוויתו, חלוקת רכושו וכדומה: צוואה מאושרת בערכאות. הרכוש נחלק לפי הצוואה. - [צוואת-, -אתו, -אות, -ות-]

'דף המידע של איתמר' מצוטט באתרים רבים באינטרנט: גם בויקיפדיה, גם באנציקלופדיה של Ynet, באתר עיתון 'הארץ' ועוד. הציצו בערכים של ש. שלום, אנצו סירני, לאה גולדברג, נקמת אבות בויקיפדיה. אם עדיין אינכם רשומים לדף המידע, אנו ממליצים לעשות זאת באתר האינטרנט של החנות.

  
לחיצה קטנה עם העכבר על הציורהסבא - ר' מיכל השוחט


ר' מיכל

איש בעיירה הקטנה ראדושקוביץ, המרוחקת כ-35 קילומטרים ממינסק, לא ידע - כך נדמה - את שם משפחתו של ר' מיכל. כולם קראו לו "ר' מיכל השוחט". כל ימיו עסק במעשי צדקה בגלוי ובסתר. כל אדם שהיה זקוק לעזרה, גם מאנשי העיר וגם אורחים שבאו מבחוץ, כל עני נודד, הייתה לו כתובת אחת לפנות לבקשת עזרה, כתובתו של ר' מיכל. במקצועו היה שוחט וחזן, אבל תחביבו היה - התעסקות במעשי צדקה.
"בכל פעם שאני מהרהר על 'צדיקי ל"ו'", כתב ד"ר ישראל רובין [רבקאי] בספר הזכרון לקהילת ראדושקוביץ, "הריני ממחישו בדמותו המופלאה של ר' מיכל. הוא היה שופע עממיות יהודית נלבבת, איחד בתוכו ובהליכותיו רצינות וקפדנות שביראת שמים וגם הומור טוב ובדיחות הדעת."
ברוסיה, בשנים ההן בטרם המהפכה, עדיין מלך ברוסיה הצאר ניקולאי השני, אחרון מלכי רוסיה, והעיר מינסק הייתה עיר קטנה בת מאה אלף תושבים, שמחציתם - יהודים.
ר' מיכל השוחט הגיע לגיל מאה שנה והיו לו ארבעה בנים, אחד נקרא רבינוביץ, השני רוזנשטיין, השלישי גרינברג, והרביעי - גרוס.


העיירה הקטנה ראדושקוביץ

 

מאת: א. אבן-שושן 

שוחט ז', אדם שאמנותו לשחוט בהמות ועופות. מוסמך לשחיטה על פי דיני ישראל. נקרא גם "שוחט ובודק" [ראשי תיבות שו"ב], על שום שהוא מוסמך לבדוק את הבהמה אחרי השחיטה אם אינה טריפה, אם אין נקב בריאה וכדומה. דינים ושוחטים. - [שוחטים, טי]

המלצה
אם עדיין לא קראתם את דף המידע הקודם -
עם סיפורו המדהים של אלתר אילי ו'אמיל והבלשים'  -
לחצו כאן!
     
מספריו המאוחרים של קסטנר,  כמה מן הקטעים שבספר הם מן המשובחים שבכתיבתו המאוחרת. ספר עתיר דמיון ומשעשע. הספר במצב חדש, בתרגום הישן.   בספר זה אני רוצה לספר מעט מילדותי. מזמן שהייתי נער קטן עברו כבר 50 שנה וחשבתי שאולי יעניין אתכם לדעת כיצד חי נער קטן...". ספר במצב חדש, בתרגום הישן.    ספר המשך ל"האיש הקטן". זהו גם הספר האחרון שכתב אריך קסטנר לפני מותו.  מתח ובלשות, קרקס, מציאות ודמיון, כפילים, ידידות אמת.   הספר במצב חדש, בתרגום הישן.
להזמנת הספרים לחץ עם העכבר על חזיתם, או התקשר לטלפון 04-6399749האבא - 'דער הויכער מלמד'
המלמד הגבוה

גבה קומה, שחוח מעט, שיער שחור מעטר את ראשו, זקנקן שיבה, משקפים מטשטשים מעט את הברק בעיניו - כך זכר אברהם את אביו המורה העברי חיים דוד רוזנשטיין. חיים, בנו של ר' מיכל השוחט, בן העיירה ראדושקוביץ [1871], השתקע אחרי נישואיו  לרעייתו רושקה במינסק והיה למורה עברי.

 
האב - חיים דוד

 
האם - רושקה

שמו של חיים רוזנשטיין התפרסם כאחד ממורי 'החדר' הטובים. הוא ייסד יחד עם חבריו את 'החדר המתוקן' - מוסד לחינוך הילדים לתורה ולהשכלה ברוח הקידמה. 'החדר' היה בבנין גדול, מאחורי כיכר הכנסייה, ובו חדרים אחדים. בחצר הגדולה היו הילדים משחקים בהפסקות. חיים היה 'ראש המלמדים' ולימד רק את הנערים הגדולים.
חלומו היה לפתוח 'גימנסיה עברית', כדוגמת 'גימנסיה הרצליה' בתל אביב, אשר שמה הגיע עד אליו, אולם המהפכה הבולשיביקית ומלחמת העולם הראשונה טרפו את תוכניותיו. ההתנכלויות לחיי הרוח היהודיים, הרדיפות הגלויות נגד הלשון והספרות העברית פגעו בו קשות. חלומו על גימנסיה עברית נגוז לחלוטין. הוא נאלץ לצמצם את מספר תלמידיו, וללמדם בהיחבא באחד החדרים בביתו.
לאחר שפעילותו הפדגוגית הצטמצמה, שקע חיים דוד רוזנשטיין כולו בכתיבה, ובפעילות ציבורית. הוא היה מפעילי הציונות, ואף נאסר בשל כך.  הוא כתב מאמרים לעיתון 'המליץ', בעיקר בשם בדוי ר' חידקא מפחד השלטונות. הוא חיבר ספרי לימוד, ספרי תפילה וספרי אגדות. "הסידור - כך הוא כתב בהקדמתו לסידור 'שירה חדשה' אותו ערך ופירש - הריהו לדאבוננו הספר העברי היחידי שייקח הנער בידו לפרקים, ומן הראוי להגביר ולחזק רישומו עליו..." 
ארון הספרים בביתו של חיים רוזנשטיין, כפי שזכרו אותו בניו אברהם ושלמה -  הכיל את 'דברי ימי ישראל' לגרץ, כרכים בודדים של 'השלוח', הכרכים הראשונים של 'התקופה', ספרי הביבליותיקה 'תושיה', 'כל אגדות ישראל' של לבנר, משפט האורים לשטיינברג, 'דור דור ודורשיו' של וייס. מעל הארון, מתגלגלים באבק, שכבו כרכים גדולים של 'החיים והטבע', עיתון שבועי מצוייר לבני הנעורים, בעריכת י"ב לבנר, וגליונות בודדים של 'המליץ', בו התפרסמו מכתבים ומאמרים של חיים רוזנשטיין בשמות בדויים - חדר מדן, חד"ר ועוד.
ערב עלייתו לא"י נפטר אבי המשפחה, ולא חזה כיצד מקימים בניו - אברהם, שלמה וצבי - בית ומשפחה, ומשאירים חותם ניכר בחיי התרבות בארץ ישראל.

 

מאת: א. אבן-שושן 

מלמד ז', 1. מורה, מקנה דעת לתלמידים. 2. בייחוד כינוי למורה ב'חדר', שאין לו בשכלה והכשרה פדגוגית מקצועית, והוא עוסק בהוראת קריאה, כתיבה, תורה, גמרא וכדומה לתלמידיו. - [מלמד-, -מדך, -מדו... -מדכם. --די-]

 חנות ספרים אצלכם בבית
  


לחיצה על חזית הספרים תעביר אתכם אל מדפי הספרים של חנות הספרים שלנו באינטרנט. אם הספרים האלה לא נמצאים שם, סימן שמישהו חטף אותם לפניכם...הבן הבכור - אברהם רוזנשטיין

אברהם רוזנשטיין נולד במינסק [רוסיה הלבנה] בשנת 1906. הוא למד ב-'חדר המתוקן' שייסד אביו הסופר חיים דוד רוזנשטיין. אברהם היה פעיל באגודת הנוער הציונית בעירו, ולאחר שסיים את לימודיו התיכוניים, עלה ארצה בתרפ"ה (1925). בימיו הראשונים בארץ עבד בפלוגת 'עין חרוד' בפתח תקווה. סיים את לימודיו בבית המדרש למורים בירושלים, והמשיך ללמוד באוניברסיטה העברית בחוגים ללשון וספרות עברית. אברהם ניהל את המחלקה להנחלת הלשון ולהשכלה במשרד החינוך והתרבות. תחילה היה מורה בבית הספר "בית הכרם" ואחר כך מורה בסמינר, אותו גם ניהל כעבור שנים. בין השנים 1932-1936 ערך את עיתון הילדים "עיתוננו". כמו כן כתב ותרגם ספרי מדע פופולריים לנוער. יצירותיו כבלשן וכלקסיקוגרף הן: "המלון ללשון העברית" ו"הקונקורדנציה החדשה לתנ"ך". אברהם היה חתן פרס ירושלים לחכמת ישראל בשנת תשכ"ח (1968), חתן פרס ישראל ללשון העברית בשנת תשל"ח (1978) וקיבל את פרס ביאליק בשנת תשמ"א (1981). הוא נפטר בשנת תשמ"ד (1984).
כבר בשנת 1958 החל אברהם להוציא לאור את ספרו הידוע ביותר - 'מלון חדש, מנוקד ומצוייר', ספר שיהפוך למפעל חייו. לאחר שנים שינה את שמו ל'מלון חדש' , ו-'המלון העברי המרוכז'. רוב המשתמשים במלון יזכרו אותו לעד בשם -
'מלון אבן שושן'!

 

מאת: א. אבן-שושן 

שושן ז', 1. צמח בעל בצל ופרחים לבנים גדולים מאוד. [Lilium]. השושן גדל בר בדרום הארץ ובצפונה. מינים שונים של השושן גדלים כצמחי נוי. 2. במקרא כונה כן [לפי טור-סיני] הגומא [Cyperus papyrus]:  "כוס פרח שושן" [מלכים א ז כו]

מבצע סוף השבוע!

בסוף השבוע 30-31/10/2009
נקיים בחנות בזכרון יעקב מכירה בה
יהיה מחירו של כל ספר 10 ש"ח בלבד!


יום ו' 09.00-13.00
יום שבת 11.00-16.00


 לחיצה קטנה על הצילום, או התקשר לטלפון 04-6399749

 על מלונים וספרי ילדים

ב-'לקסיקון אופק לספרות ילדים' של אוריאל אופק, ניתן למצוא כמה מגדולי המלונאים והבלשנים העבריים. לכאורה, דבר תמוה. מה הקשר בין עבודת המלונאות לבין ספרי ילדים?

     
אליעזר בן יהודה  יהודה גרזובסקי  אברהם אבן שושן 
שלושה סופרי ילדים

הנה אליעזר בן יהודה 'מחיה השפה העברית' - המלונאי הידוע כתב יחד עם דוד ילין את 'מקרא לילדי בני ישראל' בשנת 1887, כנראה, ספר הקריאה הראשון לילדי הארץ. הוא חיבר את 'החשמונאים' - המחזה העברי הראשון לילדים שהוצג בשנת 1890. בן יהודה השתתף בעריכת 'עולם קטן' מראשוני עיתוני הילדים העבריים. בן יהודה עסק גם בתרגום ספרי ילדים ונוער: 'סביב העולם בשמונים יום'/ ז'ול וורן, 'ימי פומפיאה האחרונים'/ בולבר ליטון ועוד.

הנה יהודה גרזובסקי בעל 'מלון השפה העברית' - המלונאי הידוע כתב יחד עם דוד יודלביץ את 'בית הספר' - הסדרה הראשונה של ספרי לימוד לילדי ארץ ישראל. הוא כתב את הסיפור 'חנוכה' - סיפור על החשמונאים. גרזובסקי השתתף בעריכת 'עולם קטן' מראשוני עיתוני הילדים העבריים. הוא עסק גם בתרגום ספרי ילדים ונוער: 'שתי ערים'/ דיקנס, 'רבינזון קרוזה'/ דיפו ועוד.

הנה אברהם אבן שושן  - המלונאי הידוע כתב יחד עם ח"א זוטא את 'סיפורי התורה' לילדים. הוא כתב את 'מאה פלא ופלא'. אבן שושן השתתף בעריכת השבועון לילדים 'עיתוננו'. הוא עסק גם תרגום ספרי ילדים ונוער: 'גונב הגולפשטרום', 'רובינזונים מתחת למים', 'סוסון גבנונון' ועוד.

   

  

 
כתב, ערך, תירגם: א. אבן שושן.
רוצה לקרוא פרטים נוספים על הספרים?
לחץ על חזית הספר, להזמנה התקשר - 04-6399749

 

מאת: א. אבן-שושן 

מלונאות נ', לכסיקוגרפיה. כתיבת מלון ועריכתו. סידור מלים בספר, הגדרתן וכדומה, תורת החיבור של מלון: רבי נתן מרומי בעל ה'ערוך' היה ממניחי היסוד למלונאות התלמודית.

 חדש! הסרטים של איתמר!
עוד לא ראיתם?
     

לחיצה קטנה על התמונה תחשוף בפניכם את הסרטים.
אם יש ברשותכם סרטים ישנים הקשורים לספרים,
סופרים או אירועים היסטורים בתולדות א"י,
אנא כתבו לנו לכאן
אולי נוכל לשלבם בדפי המידע הבאים.האח - שלמה אבן שושן

את חינוכו העברי קיבל שלמה, אחיו של אברהם אבן שושן, אצל אביו הסופר ח. ד. רוזנשטיין. שלמה עלה לארץ ישראל בשנת 1925. הוא למד חקלאות במקווה ישראל, והיה ממייסדי קבוצת 'השדה', שהקימה את משק 'שדה נחום' בו היה חבר עד יומו האחרון.
שלמה אבן שושן התחיל לפרסם שירים בשנת 1931 ב-'במעלה'. כמו כן פירסם סיפורים ורשימות, והיה מעורכי העיתונות הקיבוצית. בין ספריו: 'בימי עלות',
'באבי יאר השיר והשר', מתרגומיו: 'אנשי פאנפילוב', באבי יאר', במקום אשר ייעד לי הגורל' ועוד.

         

         

 
כתב, ערך, תירגם: שלמה אבן שושן.
רוצה לקרוא פרטים נוספים על הספרים?
לחץ על חזית הספר. להזמנה התקשר - 04-6399749

 

מאת: א. אבן-שושן 

אח ז', 1. בן אביו ואמו [אביה ואמה]. הנער הוא אח לשאר הילדים של הוריו. 2. קרוב, בן אותו עם:אחינו בני ישראל בתפוצות הגולה. 3. ידיד, רע נאמן: 'צר לי עליך אחי יהונתן' [שמואל ב, א כז]

 

תערוכת צילומים 'עם הספר' בנושא 'אנשים קוראים' - 
אצלכם בבית!


לחיצה קטנה עם העכבר על הצילוםמיומנו של מאתר ספרים

צוואתו של אח/ איתמר לוי

בימים הראשונים המילים הילכו עלי קסם מיוחד - 'מאורעות דובון ומירי ביער'. אנשים לא הפסיקו להתקשר לבקש את הספר. אנשים - רובן נשים בשנות הששים לחייהן - ידעו לצטט באוזניי את החרוזים בעל פה ובהתלהבות רבה.

קט דובון, נבחן ומירי
פעם יצאו שלושתם
לשחק בקצה היער
לא הרחק משכונתם

שמה בין עצי היער
הסבוכים והגבוהים
שיחקו בגיל ביחד
במשחק המחבואים

רשמתי במחברת ההזמנות את עשרות הבקשות לספר אותו לא ראיתי מעולם, והתחלתי לחפשו - ללא הצלחה מרובה.

במסגרת עבודתי אני מוצא מסמכים רבים בתוך הספרים. כבר סיפרתי על כך בעבר: שטרות כסף, מכתבי אהבה, חוזי שכירות, צ'קים ו... צוואות. צוואות! כבר מצאתי כמה וכמה צוואות מוסתרות לעד בתוך הספרים.

מי יודע כמה שנים עברו עד שצוואתו הלא-כתובה של שלמה אבן-שושן הגיעה אלי. לא צוואה רגילה הייתה זו. לא חלוקת רכוש אחרי מות. הייתה זו מצבה דמיונית. עמוד זיכרון לאח אהוב.
בספר הביוגרפיה הקטן שכתב שלמה על אחיו 'אברהם אבן-שושן מחנך ומלונאי' [הוצאת המחבר, 1999], הוא מצר על כך שחמש-עשרה שנה לא קם איש להנציח את פועלו. "מעולם לא תיארתי לי שאטרח בכתיבת ניסיון-ביוגרפיה של אחי הבלשן אברהם אבן-שושן. בטוח הייתי כי סופרי ישראל לא יוותרו על הכבוד הזה. ברם טעיתי, לא חזיתי אלא חלום באספמיא. ואחרי שנים רבות, בערוב ימי, החלטתי: במקום שאין אנשים השתדל להיות איש!"


להזמנת הספר לחץ על חזיתו
או התקשר - 04-6399749

והאיש אכן השתדל. לבד מהביוגרפיה הקצרה שכתב ומימן בכספו, לבד מהטקסים ומעצרות הזיכרון שאירגן, הוא תיכנן עוד – לפחות – שתי מצבות, אך לא הספיק להגשימן. שתי המצבות המתינו לי – מי יודע כמה שנים – בסבלנות בין ניירותיו.
יום אחד הזמינה אותי כלתו של שלמה – מתרגם ועורך בפני עצמו – לקיבוץ שדה נחום, לעבור על הספרייה שנשארה לאחר פטירתו.
"זה לא הכול!" היא הפתיעה אותי, בעודה עומדת בפתח הדירה הקטנה, ומביטה כיצד אני מעמיס עשרות ארגזים של ספרים על מכוניתי. "יש עוד חדר עבודה שהעמיד הקיבוץ לרשותו, וגם הוא מלא בספרים!"
אוצר עצום נגלה לעיני בחדר עבודתו הנטוש של המתרגם: ניירות, וכתבי-יד, וספרים בעברית וברוסית, ומכתבים, ורצועות הגהה מלאו את המדפים. איש – כך נראה היה לי – לא נכנס לכאן חודשים רבים. בין הספרים, בשקית ניילון שכבו שני 'כתבי-יד' מוזרים, אותם הכין שלמה להדפסה. ההערות בעיפרון לא הותירו מקום לספק.

 

 לפי הערותיו של שלמה האח הצעיר יותר, הוא התכוון לפרסם שתי חוברות זיכרון לאחיו בכריכה קשה, בהן יהיו שני סיפורים לילדים אותם תירגם אברהם אבן שושן, ופרסם בשבועון 'עיתוננו'. על הכריכה הוא התכוון להדביק את השער המקורי של השבועון  - תל אביב, ערב ראש השנה , תרצ"ו.

"ילדים חביבים!
בברכת שנה טובה מקבלת המערכת את אלפי הילדים קוראי 'עיתוננו'. בימי החופש נחתם קצת והחלפתם כוח, ועתה ניגשים אתם שוב ללימודיכם בבית הספר ולקריאה בעתונכם 'עיתוננו'. גם אנחנו ניגשים שוב לעבודת 'עיתוננו' ומקווים שגם השנה כבשנים הקודמות תקבלו בשמחה את ידידכם הנאמן והמסור 'עיתוננו', המלווה אתכם בדרככם והמשתתף עמכם בכל.
חג שמח! כה לחי!
המערכת"

בשנת תרצ"ג יצא לאור הגיליון הראשון של 'עיתוננו – שבועון לילדים קטנים'. אברהם אבן-שושן, אחד משלושת עורכיו של העיתון [יחד עם גדליהו אמיתי ויעקב רזניק] כתב את רובו של החומר הבלתי חתום, ובהמשך פרסם גם כמה מתרגומיו. היצירות שמשכו יותר מכל את לב הקוראים הקטנים היו הסיפורים בסדרה המצוירת [כנראה בין הקומיקס הראשונים שהודפסו בישראל]: 'מאורעות דובון' מאת מרי טורטל.

  מרי טורטל, סופרת וציירת, נולדה בלונדון בשנת 1847. בשנת 1902, לאחר שסיימה את לימודי הציור, החלה לפרסם סיפורים קצרים לפעוטות, אותם איירה בעצמה. 
בשנת 1920 הציע עורך המשנה של העיתון 'דיילי אקספרס' לרעייתו הציירת - מרי טורטל, לפרסם סיפור מצויר בהמשכים, וכך נולד הדוב רופרט, הלבוש בגדי ילד ומתנהג כילד בעל תושייה.
במשך 15 שנה נדפסו יום יום פרקים חדשים על עלילותיו המופלאות של רופרט, בחרוזים ובציורים עדינים.
 

חמישה סיפורים תורגמו על-ידי א' אבן-שושן, ונדפסו בהמשכים ב- 'עיתוננו': 'מאורעות דובון הקטן', 'דובון והגמד הרשע', 'דובון ומירי ביער', 'דובון ומטרית הפלאים', 'דובון, נבחן ושודדי הים'. ההצלחה היתה כה גדולה, עדי שעורכי העיתון השתמשו בסיפורים, כדי לשכנע את הילדים להמשיך ולחתום על העיתון.

 כדי לציין את תרומתו העצומה של אחיו אברהם אבן-שושן לספרות הילדים, החליט שלמה לפרסם שתי חוברות ובהן שנים מסיפוריו של הדוב הקטן, כפי שהופיעו בהמשכים בעיתון הילדים, ובכך גם להנציח את העיתון עצמו. כדי לציין את תרומתו של אבן שושן לספרות הילדים ['ספר הבדיחה לילדים', 'מאה פלא ופלא', 'אחודה נא', 'עולם ומלואו' ועוד], כדי להנציח את 'עיתוננו' המשובח ['גונב הגולפשטרום', 'מיקימהו ואליהו'/ עמנואל יפה ועוד], הוא נטל שני כרכים של 'עיתוננו', תלש/ גזר מתוכם את כל הפרקים, סידר אותם לפי סדר ורשם בעיפרון הוראות לבית הדפוס: היכן להסתיר, מה להשאיר, מה לצבוע באדום – פרסומות, חידות, מכתבי קוראים, מאמרי מערכת ועוד.  

כמעט 75 שנה עברו מאז קראו ילדי ישראל לראשונה את 'מאורעות דובון'  –  מי יודע כמה שנים עברו עד שצוואתו הלא-כתובה של שלמה אבן-שושן הגיעה אלי - אולי בזכות הפרסום היום, ירים מישהו את הכפפה ויפרסם את החוברת  'מאורעות דובון ומירי ביער', כפי שהכין אותה שלמה שושן, לציין את זכרו של אחיו האהוב - אברהם.


     
עמ' 1-2

 
עמ' 3-4 [עמ' 4 מוקדש לפרסומות, מכתבי קוראים וחידות...]

10 ש"ח לספר!
04-6399749

יום ו' 09.00-13.00
יום שבת 11.00-16.00


 לחיצה קטנה עם העכבר על הצילוםאנו מבקשים את עזרת הציבור!

במהלך הכנת דף המידע נתקלנו במכתב במדור  'הילדים הכותבים'  בגיליון השבועון 'עתוננו' משנת 1936.

ארץ מולדתי - ארץ ישראל

תמיד אני חושבת על ארץ ישראל.
כשאני חושבת עליה כאילו שאני חיה בה. אני
רואה את את עצמי עם חברותי הקטנות כשאנו
הולכות בשדות, קוטפות םרחים, אוכלות פירות,
רצות בין העצים אחרי הפרפרים הצבעוניים.
אני מקווה להיות בארץ באחד מעמקיה.
כל יום אני חושבת על מולדתי. יבוא יום
ואסע לארץ ישראל. אבל מה רחוק היום הזה!
ביה"ס של העדה היהודית באלכסנדריה
צדקה קומפרדה

אנחנו מחפשים מידע על הילדה היהודיה מאלכסנדריה צדקה קומפרדה.

אם אתם מכירים אנא כתבו לנו לכאן!

 חנות ספרים אצלכם בבית
  


לחיצה על חזית הספרים תעביר אתכם אל מדפי הספרים של חנות הספרים שלנו באינטרנט. אם הספרים האלה לא נמצאים שם, סימן שמישהו חטף אותם לפניכם...גן גני

ראיתם מה כתבה ד"ר יעל דר, חוקרת ספרות הילדים

 על 'גן גני',

במוסף ספרים של עיתון הארץ?


את הספר ניתן לרכוש אך ורק ב'חנות הספרים של איתמר'
טלפון 04-6399749הוצאת הספרים של איתמר

 

יהושע הפרוע/ היינריך הופמן

סיפוריהם המצחיקים-מפחידים של יהושע הפרוע, אלעזר האכזר, עזרא המפונק, גדי נדנדי, הזדים השחורים ועוד.
ספר זכרונות [הוצאת הספרים של איתמר], 2002. כריכה רכה, 35 ש"ח
להזמנת הספר לחץ כאן

 

עולמו הקטן של דון קאמילו/ גוארסקי

מעשים ומאורעות מגוחכים המתרחשים בכפר איטלקי קטן, בין הכומר דון קאמילו ליריבו ראש הכפר הקומוניסט פיפונה.
ספר זכרונות [הוצאת הספרים של איתמר] , 2003. כריכה קשה, 80 ש"ח
להזמנת הספר לחץ כאן

 

דון קאמילו וצאן מרעיתו/ גוארסקי

המשכו של הספר "עולמו הקטן של דון קאמילו". המשך מעשיהם ומריבותיהם של הכומר דון קאמילו וראש הכפר פיפונה.
ספר זכרונות [הוצאת הספרים של איתמר], 2003. כריכה קשה, 80 ש"ח
להזמנת הספר לחץ כאן

 

אחד עשר האלופים/ אדוארד בס

מעשה באיש עני ושמו בנקוצץ ואחד עשר בניו. האיש, אשר דאג לפרנסת בניו, אימן אותם משחר נעוריהם במשחק הכדורגל, ואחד עשר הבנים היוו את קבוצת הכדורגל של בנקוצץ אשר השיגה, ברבות הימים, את אליפות העולם.
ספר זכרונות [הוצאת הספרים של איתמר], 2006. כריכה קשה, 80 ש"ח.
להזמנת הספר לחץ כאן

 

גן גני/ לוין קיפניס, ימימה טשרנוביץ

סיפורים ושירים לגיל הגן: רמי רם רץ לגן/ לוין קיפניס, בנות שתים/ ח. נ. ביאליק, כושי ונושי / ימימה טשרנוביץ. מעשה באפרוח שהלך לבקש אם אחרת / לוין קיפניס ועוד.
ספר זכרונות [הוצאת הספרים של איתמר], 2006. כריכה קשה, 80 ש"ח.
להזמנת הספר לחץ כאן


 

עותקים אחרונים! 

מיומנו של מאתר ספרים/ איתמר לוי

הרפתקאות של איתמר בשיטוטים אחר ספרים אבודים. הוא מספר כיצד מצא ספר למלכה נור מירדן, כיצד מצא לחזי משדה בוקר את הספר "הקרן הירוקה" של ז'ול וורן בעברית [למרות שהספר לא תורגם אף פעם לעברית!].
ספר זכרונות [הוצאת הספרים של איתמר], 2000. כריכה רכה, 100 ש"ח
להזמנת הספר לחץ כאן


4 עותקים אחרונים
מהספר 'מיומנו של מאתר ספרים' נשארו 4[!] עותקים בלבד. הספר לא יודפס יותר במהדורות חדשות, כך שזהו הזמן להשיג לעצמכם עותק חתום וממוספר בכתב ידו של המחבר!
הרפתקאותיו של איתמר בשיטוטים אחר ספרים אבודים. הוא מספר כיצד מצא ספר למלכה נור מירדן, כיצד מצא לחזי משדה בוקר את הספר "הקרן הירוקה" של ז'ול וורן בעברית [למרות שהספר לא תורגם אף פעם לעברית!] ועוד ועוד.
ספר זכרונות, 2000. כריכה רכה, 100 ש"ח
להזמנת הספר לחץ כאן


לחיצה קטנה על הספר

ניתן להזמין את איתמר להרצאה בחוגי בית, בקיבוצים, ספריות ציבוריות ועוד.
לפרטים על ההרצאות 04-6399749

הוצאת הספרים של איתמר הוקמה כדי לשרת צורך בקרב קוראים רבים,
לקרוא ספר אהוב מילדותם, בדיוק באותה מהדורה בה קראו אותו
לפני עשרות שנים. הוצאת הספרים שלנו תוציא את הספר לאור בדיוק
כפי שהיה אז. בדיוק כמו שאתם זוכרים אותו!
את הספרים, אותם הדפסנו מחדש, ניתן למצוא  רק
בחנות הספרים של איתמר
04-6399749היום לפני

את דף מידע מס. 10 מפברואר 2007 הקדשנו לנושא "מילונאים ומילונאים".
בדף המידע פירסמנו לראשונה את התחקיר אותו עשינו בעזרתם בתעלומה -
כיצד הגיעו דפים מספר עברי לידיו של אורי אילן בכלא הסורי?


אורי אילן

פִּתָקֵי- נְיָר קְמוּטִים/ איתמר לוי

[את הקטע הבא - ניסיון להבין כיצד הגיע הספר
'נקמת האבות' של יצחק שמי לידיו של אורי אילן בצינוק בדמשק -
אני מבקש לקרוא כסיפור דימיוני, כעלילה אותה הזיתי במוחי.
אמנם חלק מהמסופר - אמת צרופה, אמנם רוב האנשים מזוהים
בשמותיהם האמיתיים, ובכל זאת...]

אם עדיין לא קראתם - אנחנו ממליצים ללחוץ כאן!אנו מבקשים את עזרת הציבור

 
בדף המידע בנושא העפלה תוכלו לגלות 
כיצד קשורים שני האישים [משמאל: פרי רוזנפלד...]
לנושא ההעפלה?

אנחנו מתכננים בקרוב דף מידע בנושא העפלה.
אם יש ברשותכם צילומים אישיים שקשורים לנושא, הקלטות, עדויות מצולמות של מי מבני המשפחה, מסמכים, קטעי סרטים ישנים, אנא שילחו אותם לכתובת:

il_books@netvision.net.il


קיבלנו תגובות רבות וחומרים מרתקים.
צילומים, מסמכים, יומנים, מחברות ציורים ועוד.
אנא המשיכו לשלוח.

אנחנו מחפשים גם חומרים על סופרים ומשוררים בתל אביב:
דוד שמעוני – רח' שנקין 50
שאול טשרניחובסקי – אחד העם 87.  
יעקב פיכמן – רח' הס 12
אברהם שלונסקי –  גורדון 50.  
יוכבת בת מרים –  דיזינגוף  46.
אלתרמן - נורדאו 30
רחל המשוררת - בוגרשוב 5
לאה גולדברג - ארנון 16
אברהם חלפי - ישראלי 10
אלכסנדר פן - דיזינגוף 211
אבות ישורון -  ברדיצבסקי 8 
יהודה קרני – רח' מונטיפיורי 48

אנו זקוקים לחומרים שיקשרו את הסופרים הנ"ל למגוריהם בתל אביב.
אם יש ברשותכם: צילומים, מסמכים, מכתבים,
אם אתם מכירים מישהו שגר בשכנות למי מהסופרים,
אנא כתבו לנו.

תודהמה בדף המידע הבא?


 אחותי...יודעת את לכתוב!

 

רוצים לנחש? לחצו כאן!הערה חשובה
כל הציטוטים והצילומים המופיעים באתר זה באים למידע ולימוד בלבד.
אין הם מיועדים לשימוש מסחרי, וחלקם עשוי להיות כפוף לזכויות יוצרים.
אם מצאתם באתר זה קטע מילולי או צילום שהצגתו באתר זה עלולה להיחשב כהפרת זכות יוצרים -
אנא הודיעו לנו כדי שנוכל להסירם מיידית מהאתר.


חנות הספרים של איתמר

חיפה - נתן קייזרמן 4 טלפון: 04-6399749

http://www.itamar-books.co.il

צרו קשר
Itamar's Bookstore


http://www.itamar-books.com

Contact usלהסרה מרשימת הדיוור לחצו כאן