דף מידע מספר 86   

10 יולי 2014

אנחנו גאים להציג
דף המידע של איתמר

   
המשורר והצדיק
עולם החסידות והבעש"ט
כפי שהם משתקפים
בשירתו של שמשון מלצרשרה הצדקת

ישראל בן אליעזר נולד בשנת 1700 בישוב אקופ לרב הצדיק רבי אליעזר, ולאמו הרבנית הצדקנית מרת שרה. אביו נפטר כמה שנים לאחר לידתו, ושרה המילדת הוסיפה לגור באקופ כל השנים בהן התבודד ישראל בהרי הקרפטים וחי חיי צער. כאשר עבר ישראל לגור בטלוסט עברה אמו לגור לידו.
"הן תדעי מה ישראליק בני לי עושה..." עונה אמו על שאלתה של שכנתה רחל, סבתו של המשורר שמשון מלצר. "בורח ליער, עוזב את החדר ואת הרבי, באים ואומרים לי: ברח - ונחתך בי מצער לבי..." סבתא רחל החכמה והנבונה יעצה לחברתה: "אולי תמסרי את ישראליק לחדר להיות רישדוכן?" ואכן ישראל הפך לשמש למלמד דרדקי. היה "מלמד תינוקות בכפרים, משנן קמץ-אלף לילד, חומש לנערים." ימים יבואו והכול יקראו לו - הבעל שם טוב - ובסתר "היה מתעלה מדרגה לדרגה... בתורה ובחכמה, בקדושה, בטהרה ובדעת."

כעבור שנים עבר הבעל שם טוב - הבעש"ט - שוב, הפעם למז'יבוז', מעין ירושלים חדשה של חסידים, אך אמו הקשישה בת המאה נשארה בטלוסט. כאשר נפטרה לא יכול היה הקדוש להגיע ללווייתה. לאחר כמה ימים  בא לבקר את קברה, אך איש החברה הקדישא לא זכר את מקום קבורתה. כאן נחלקות האגדות. יש הטוענים כי הבעש"ט לקח מניין של חסידים, וציווה שישאו מצבה בבית הקברות, כאשר הגיעו למקום בו לא יכלו יותר להמשיך ללכת, קבע הצדיק כי זה מקום קבורתה של הצדקת.


הקבר של אם הבעש"ט

מלצר שמע בילדותו כנראה נוסח אחר של האגדה...

אמו של הבעש"ט נפטרה עניה מרודה וגמורה
וקבר כרו לה עם שאר הקברים שבקצה השורה,
שנה הצטרפה אל שנה עד שבא והגיע היום
להציב מצבה על קברה - ואולם לא נודע המקום.

נסעו לצדיק של הדור - ואי דור שאין לו צדיקו -
שמע הצדיק והחזיק זקנו בכפו והחליקו,
ויאמר: קחו שתיים פרות צעירות לא עובד בן בעול
ונשאו את מצבת שרה ותוצב באשר שם תיפול.

נשאו הפרות על גבן את האבן, והיא לא קשורה,
וישרנה בינות הקברים ויפילוה בקצה השורה,
ראה וידע כל רואה כי נודע ונמצא המקום,
וכאן הוא קברה של שרה, זכרונה לברכה, עד היום.

הציטוטים מתוך 'הכתר'/ שמשון מלצר

אור זרוע/ שמשון מלצר

ספר השירות והבלדות השלם: זכרתי ימים מקדם, אור זרוע לצדיק, ולישרי לב שמחה, אלה אזכרה ואהמיה, בצל שיח שושן משל ורד, ילדות מבעד לדמע, שירים ראשונים ושונים.
הוצאת 'דביר', 1966. כריכה קשה

מחיר הספר 55 ש"ח, להזמנה לחץ על חזיתו

 

'דף המידע של איתמר' מצוטט באתרים רבים באינטרנט: גם בויקיפדיה, גם באנציקלופדיה של Ynet, באתר עיתון 'הארץ' ועוד. הציצו בערכים של ש. שלום, אנצו סירני, לאה גולדברג, נקמת אבות, אברהם אבן שושן בויקיפדיה. אם עדיין אינכם רשומים לדף המידע, אנו ממליצים לעשות זאת באתר האינטרנט של החנות.
   לחיצה קטנה עם העכבר על הציור

חפשו אותנו
בפייסבוק
כרמלה: "זה הדף הכי מענג בפייסבוק. כיף לקרוא!"הצדיק

באותם הימים הבעל שם טוב היה עוד נסתר,
והיה מתעלה מדרגה לדרגה במסתר,
בתורה ובחוכמה, בקדושה, בטהרה ובדעת.

ואולם בנגלה - מלמד תינוקות בכפרים.
משנן קמץ אלף לילד, חומש לנערים,
ולבוש במין פלצי"ל קצר, ואבנט לו - הקריק"י

 

רבי ישראל בעל שם טוב, אשר נחשב למיסד התנועה החסידית, נולד בשנת ת"ס [1700]* לערך באקופ. ילדותו ונעוריו עטופים סוד, ואין עליו פרטים ביוגרפיים מהימנים. לפי האגדות נטה בילדותו להתבודדות והיה מתייחד בשדות וביערות. שנים רבות שימש שומר בית המדרש ועוזר למלמד דרדקי. בהיותו בן עשרים נשא ישראל לאשה את אחותו של רבי אברהם גרשון מקוטוב. למד תורה בסתר וקנה לעצמו ידיעות רבות בנגלה ובנסתר. עד 'התגלותו' התאמץ להסתיר את ידיעותיו ולהסוות את הליכותיו.

 
להזמנת הספר לחץ על חזיתו

ובאותו הלבוש הכפרי המגושם עד מאוד
הוא הלך אל הרב הגאון ר' גרשון בק"ק ברוד,
אחותו היתומה, היעודה לו, ממנו לקחת.

והוא בא ונכנס לבית דין של הרב ר' גרשון,
המלא בעלי דין, טענות ומענות ושאון,
ועמד בצנעה כעני העומד לו בפתח.

וחשב לו הרב: היהודי מבקש נדבה,
ופשט ידו ולתת לו פרוטה הוא אבה,
אך הלה מסרב, הוא עומד ואיננו לוקח!

מתוך:  'עטרת תפארת' /שמשון מלצר

זמן מה היה מסובב בערי פודוליה, ווהלין וגליציה - מרפא חולים ועוזר לנזקקים בתפילות ובקמיעות. לכן כונה 'בעל שם טוב'. שמו התפרסם לתהילה בעיקר בין המוני העם. השתקע במיז'בוז' וקבע בה את בית מדרשו.

לדברי חוקרים רבים, וגרשם שלום אחד הבולטים ביניהם, אין שום מידע מהימן על תולדות חייו של הבעש"ט. הכתבים המיוחסים לו, והאגרות שכביכול כתב, כנראה מזויפים. "הספרים המתימרים להביא את תורותיו אינם אלא אנתולוגיות של ספרות חסידית שהיא מאוחרת בהרבה". איש לא שם לב לתנועתו של הבעש"ט בחייו, אלא רק שנים רבות לאחר פטירתו. "מה שידוע לנו" כותב גרשם שלום בספרו 'דברים בגו', "הוא כי בזמן מן הזמנים בתוך השנים 1730-1738 הייתה ראשית דרכו הציבורית של הבעש"ט  בטלוסט... לפני התגלותו היה אולי ריש דודנא [עוזר למלמד]... שימש שוחט... גם אין ספק כי בשנות העשרים של חייו התבודד הבעש"ט זמן רב בהרי הקרפטים.

התבודדות
קודם שהבעש"ט זכרונו לברכה נתגלה היה מתחבא ביערות ובמערות כדי להתבודד עם השם יתברך שלא יתבטל מעבודתו עבודת הבורא ומדביקותו בו יתברך. בייחוד היה מחבואו בין קיטוב ובין קוסיב, בין ההרים הגדולים אשר שם מערה גדולה, שם היה מחביא עצמו. גם מקוה מים היה לו שם לטבול בכל פעם. עודנו שם עד היום הזה לעין כל עוברי דרך שמה.

[מתוך 'סיפורי הבעש"ט'/ ש"י עגנון]

 

בין טלוסט העיר וטלוסט הכפר,
הרחק ממתים, לצד ההר,
בבית דל נמוך וצר
הבעש"ט זצ"ל היה שם דר.

בספרו 'דברים בגו', במאמר הנקרא 'דמותו ההיסטורית של הבעש"ט' קובע גרשם שלום כי העובדה היחידה שאינה מוטלת בספק היא יום מותו של הצדיק. "הבעש"ט מת ביום ראשון של שבועות, 21 במאי 1760, כפי שהוכיח דובנוב בראיות מספיקות. "

    בימי חייו נמצאה רק תעודה אחת שהזכירה אותו בשמו - תשובה בתוך שאלות ותשובות שהופנו אליו על ידי בנו של רבי יעקב עמדן. מתוך התשובה ניתן ללמוד כי  הבעש"ט קרא לעצמו: 'ישראל בעל שם מטלוסט' אפילו לאחר שהתיישב במז'יבוז'. עוד נודע מהמכתב כי הבעש"ט הוא מרפא מאגי העוזר בענייני בריאות וריפוי. "בימים ההם התחיל הבעש"ט ז"ל להתגלות, לעשות נפלאות ולפעול ישועות... כי איש מופת הוא."
[סיפורי הבעש"ט/ ש"י עגנון]

 

* לפי הספר 'החסידות' של אהרן מרכוס, הבעש"ט נולד בשנת ת"ן בעיירה הפולנית קיטוב, אך מתרגם הספר מ. שנפלד מתקן בהערות כי השנה הנכונה היא תנ"ח, ומקום הלידה הנכון הוא אוקופ.

פתגמי חסידים/ שמחה רז

מבחר פתגמים ואמרות קצרות של אבות החסידות וממשיכיה: אבות ובנים, אהבה ושנאה, אהבת ארץ ישראל, גיהנום, חבלי משיח, חיים ומוות, כתב וספר, מצווה ועבירה, מרה שחורה, סיפורי מעשיות, העולם הזה, העולם הבא, צדקה, קמצנות ועוד.
כתר, 1981. כריכה קשה, 191 עמ' [מצהיבים מעט].

מחיר הספר 55 ש"ח, להזמנה לחץ על חזיתו

 

 

המלצה
אם עדיין לא קראתם את דף המידע
עם סיפורו המדהים של אלתר אילי ו'אמיל והבלשים',  
לחצו כאן!


כאשר הייתי נער קטן/
אריך קסטנר 

נשארו לנו עותקים ספורים בלבד. ספר במצב חדש, בתרגום הישן. 

     
"בספר זה אני רוצה לספר מעט מילדותי. מזמן שהייתי נער קטן עברו כבר 50 שנה וחשבתי שאולי יעניין אתכם לדעת כיצד חי נער קטן....
כאשר הייתי נער קטן, הייתי צועד בוקר בוקר, לפני לכתי צועד בוקר בוקר, לפני לכתי
לבית הספר, אל הצרכניה שברחוב גרנדיר. "ליטר וחצי נפט ושני קילו לחם שחור וטרי." אמרתי למוכרת.
משם רצתי הלאה - עם העודף, בולי ההנחה, ועם פח הנפט המשקשק. פתותי השלג ריקדו לפני פנסי הגז הקורצים."

חפשו אותנו
בפייסבוק

להזמנת הספר לחץ עם העכבר על חזיתו, או התקשר לטלפון 04-6399749
המשורר החסיד

שמשון מלצר נולד ב- 19 בפברואר 1909 בעיירה טלוסט שבגליציה המזרחית [כיום אוקראינה] על אם הדרך בין בוצ'אץ' וצ'רנוביץ. כפר ציורי מוקף יערות מפחידים, שדות ואחוזות גדולות. מאות חסידים נהגו לפקוד את בית הקברות היהודי העתיק, השוכן על גבעה קטנה שבלב העיר הישנה, בו נטמנה על פי המסורת שרה, אמו של הבעל שם טוב שחי במקום. "בבית הקברות הישן פרוצה מסביב הגדר/ ועז או פרה וגם סוס בפרצה בה נכנס ועובר/ הולך על פני מצבות ומדלג ומקפץ על קברים/ ללחוך את העשב הטוב המוריק רענן לעברים".

שמשון מלצר היה בן למשפחת חסידי רוז'ין שמקום מושבם בצ'ורטקוב הסמוכה. עולם החסידות ודורות של צדיקים זכו לתיאורים נרחבים ביצירתו. הוא מקדיש מחזור שירים מיוחד - "אור זרוע לצדיק" - לאישיותו של ישראל בן רבי אליעזר, הבעש"ט. בין היצירות המוכרות: "בין טלוסט העיר וטלוסט הכפר", על הימים שקודם ההתגלות, וכן יצירות המבוססות על תולדותיו, כ"הגלגול" על התקופה שחי בהרי הקרפטים, וכן שירו "גילוי אליהו הראשון", הנסמך על מקורות ואמונות שרווחו בעיירה כי ביתו של הבעש"ט היה על אם הדרך בין טלוסט העיר וטלוסט הכפר, ומשם יצא לסובב בין הכפרים הזעירים עם סכינו, לאחר שנגזלה ממנו פרנסתו כמלמד "וסבב בכפרים ועבר / ושחט בזה עוף... וצבר בעגלה טוב הכפר".

   

 ילדותו של שמשון מלצר עברה בטלוסט. הוא למד בבית הספר העברי שהוקם בה לאחר מלחמת העולם הראשונה, וקיבל חינוך עברי מסורתי. כשמלאו לו 16 יצא ללימודים בסמינר עברי-פולני למורים בלבוב (1926־1931). בסיום לימודיו לימד בהורודנקה [גליציה]. רוב תושבי העיר השתייכו לחסידויות ויז'ניץ וצ'ורטקוב, אך היו גם צעירים לא מעטים שהתמסרו לרעיון הציוני. סמוך לעיר פעלה חוות הכשרה לחלוצים, וכן היו בה סניף גורדוניה ובית"ר.
מלצר עלה ארצה ב-1934. תחילה לימד בבית ספר תיכון למסחר בתל-אביב. מ-1937 היה חבר מערכת 'דבר' ושימש סגנו של עורך העיתון ברל כצנלסון. ב-1946 החל לערוך את המדור לנוער בהוצאת עם-עובד ובין השנים 1948־1953 שימש כעורך 'דבר לילדים'.

את שיריו הראשונים - שירים ליריים בעברית -   פירסם עוד לפני עלייתו ארצה. בארץ פורסם שירו הראשון ("בדידות") בקובץ "אורחה". מאז הוסיף לפרסם בעיתון "דבר", "דבר לילדים", "כנסת", "גזית" וכתבי-עת אחרים. בנוסף על כתיבת שירה, עסק מלצר בתרגום. הוא תירגם משירי ליאֶסין, לייוויק, קאדיה מולודובסקי ואחרים בעיקר מאידיש, פולנית וגרמנית, ואת הפואמה "בית אבא" ליחיאל לרר. ובפרוזה - "שבעה מעשיות" לנ. גרוס. השתתף עם דב סדן (שטוק) בתרגום "כתבים פדגוגיים" של יאנוש קורצ'אק ו"זמר עם" - קובץ שירים עממיים מיידיש. מלצר ערך גם את המהדורה העברית השלמה של כתבי י. ל, פרץ ותירגם מאידיש את סיפוריו, שלא נמצאו בעברית.

   

שוב ושוב אסף שמשון מלצר את יצירתו, שירים ישנים אליהם צירף חדשים, והוציאם לאור בכל פעם במתכונת שונה. מלצר כינס את שיריו לראשונה בספר 'בשבעה מיתרים' - שירים ובלדות: אור עיניך, משכתני אשך, הדור נאה היה היום ההוא, בדידות, אזרח העיר הזאת, האוטו האדום, חולדה, על עלם אחד מעלמי ישראל, המגרפה, מלכת שבא, דובוש והבעל שם טוב, ריקודו של רבי זושא, רבי ישראל מריז'ין בורח ועוד. היה זה בהוצאת 'דבר' בשנת 1939."מה שלוקח את לבנו", כתב אברהם ברוידס בביקורת על הספר 12.03.1939, "הן הבלדות הבנויות על יסוד האגדה החסידית. סוג פיוט זה, אשר חסרונו מורגש מאוד בשירתנו בכלל הוא בבחינת חידוש." בשנת 1943 הוציא מלצר לאור בהוצאת ביאליק את ספרו 'עשרה שערים' - שירים: אשירה לרש"י, דובוש והבעל שם טוב, תכריכים, רבי ליב נוסע וינה, ריקודו של רבי זושא, מאיר הכליזמר נעשה קומיסר, אחי החיל ועוד. שוב אסף את שיריו מהספר הראשון וצירף אליהם חדשים. כעבור 7 שנים, בשנת 1950, כינס מלצר את שיריו מחדש בהוצאת 'דבר' תחת השם 'ספר השירות והבלדות' - ארבעה מדורי שירה : "אור זרוע לצדיק" + "ולישרי לב שמחה" + "אלה אזכרה ואהמיה". 9 שנים חולפות, ובשנת 1959 אוסף מלצר את שיריו שוב ומוציא אותם לאור בהוצאת דביר תחת השם 'אור זרוע' - ספר השירות והבלדות השלם: זכרתי ימים מקדם, אור זרוע לצדיק, ולישרי לב שמחה, אלה אזכרה ואהמיה, בצל שיח שושן משל ורד, ילדות מבעד לדמע, שירים ראשונים ושונים.

החסידות כמיסטיקה/ רבקה שץ

יסודות קוויאטיסטיים במחשבה החסידית במאה הי"ח: המתת 'האני', משמעות של המושגים - יאוש, עצבות וחרטה, ומקומם בחסידות, מעמדן של המצוות, התפילה כפשוטה.
מאגנס, 1968. כריכה קשה

מחיר הספר 55 ש"ח, להזמנה לחץ על חזיתו

 

מבצע מכירות מיוחד לשנה החדשה!

במהלך חודש פברואר נקיים
בחנות בזכרון יעקב מכירה בה
יהיה מחירו של כל ספר 10 ש"ח בלבד!

יום ו' 09.00-13.00
א-ה 09.00-17.00
ולמי שעדיין לא הבין... המכירה המיוחדת מתקיימת בכל יום, כל השנה בחנות בזיכרון יעקב. מומלץ לעקוב אחר שינויים בשעות הפתיחה בעמוד השער של האתר שלנו.


הביטו היטב בתמונה! מחיר כל ספר בה - 10 ש"ח!

 לחיצה קטנה על הצילום, או התקשרו לטלפון 04-6399749


 ספרים בבולים

בתאריך 21/08/1961, במלאת 200 שנה להסתלקותו של הבעש"ט [תק"ך-תש"ך], פרסם השירות הבולאי את בול 'בית המדרש של הבעש"ט במז'יבוז'.

רבי יהודה בעל שם טוב [בטעות הוא נקרא במאמר שפרסם השירות הבולאי - 'רבי יהודה בעל שם טוב'] הוא מייסדה של תנועת החסידות, שקמה במזרח אירופה לפני יותר ממאתיים שנה. הוא נולד בשנת ת"ס (1700) באוקופ שבאוקראינה. מילדותו היה חדור אהבה בלתי מצויה לאלוהים ולכל הבריאה, שבכולה ראה את התגלמות מציאותו ופעולתו של הבורא. פעולתו הייתה בעיקרה בין פשוטי העם שהיה מביא רפואה לגופם ותנחומים לנפשם בדברי עידוד ובעצה טובה. "בעל שם" הוא כינוים של רופאים עממיים, והוא נתכנה בפי יודעיו "בעל-שם טוב" על שם סגולות נפשו המיוחדות.

בין טלוסט העיר וטלוסט הכפר/ שמשון מלצר

בין טלוסט העיר וטלוסט הכפר,
הרחק ממתים, לצד ההר,
בבית דל נמוך וצר
הבעש"ט זצ"ל היה שם דר.

הבעש"ט זצ"ל היה - אבוי! -
לבוש ברוסלק, מלבוש של גוי,
ישן נושן, נטול הנוי,
וטלאי על טלאי ובלוי על בלוי.

בלוי על בלוי עטוף הגוף,
אך אהבה תוכו רצוף
לכל עורב על הערוב
הנה עייף מן המעוף.

לשלג רד לבן וזך,
לאור שבחלון יזרח...
ואך עיניו אורות פקח
'מודה אני' ברעד סח.

  
בית המדרש מבפנים ומבחוץ

לאחר שנות נדודים, לאחר 'הגילוי' של הבעש"ט, הוא התיישב בעיירה מז'יבוז' וריכז סביבו קבוצת תלמידים מסורים, והמונים התחילו נוהרים אליו למצוא ישועה בצרתם ומרפא לנפשם. הבעל שם טוב הורה, כי בכל אחד ואחד שרויה נשמה אלוהית, והדגיש את ערכה של הכוונה הטהורה, של השמחה ושל התלהבות הלב בקיום מצוות התורה. כל אלה כוחן לזכות את הפשוט שבעם, כאת הלמדן בעיני האלוהים. בהוראתו את דרכי עבודת האלוהים מצא אוזן קשבת ולב פתוח בקרב רבים, וקהל חסידיו הלך ונעשה לתנועת עם. הבעש"ט נפטר בחג השבועות של שנת תק"ך (1760), והתנועה הלכה וגדלה, עד שהקיפה את רוב העם היהודי בפולין ורוסיה ואף התפשטה בארצות אחרות של מזרח אירופה.

הצייר: את הבול עיצב הצייר אליהו ורדימון שנולד לפני 49 שנה בסטניסלבוב (גליציה), חונך ולמד בדרזדן (גרמניה), והשתלם באקדמיה לאמנות שם; הוא עלה ארצה ב- 1934. שטח פעולתו כאדריכל רחב: תכנון בית כנסת, בית גנזים ומוזיאון. אך בעיקר בולטת עבודתו בהקמת תערוכות וביניהן התערוכה הישראלית "האטום לצרכיי שלום", "תערוכת הנשק" (בית – דגון ) ועוד. כן השתתף בתערוכות בין-לאומיות בארצות הברית, צרפת, מכסיקו, איטליה, קניה, וכו'. רעיון בול הבעש"ט נולד מתוך "תערוכת החסידות", שהתקיימה בבית הסופר בתל אביב בספטמבר 1960, ותוכננה על ידי הצייר.  

החסידות/ אהרן מרכוס

החסידות: הרקע ההיסטורי, חיי הגיטו, המגיד ותלמידיו, חסידי חב"ד, הרב מברדיטשוב, הונגריה, רבי ישראל פרידמן מריז'ין, הרבלה, החיד"א על החסידות ועוד. 

הוצאת 'נצח', 1968. כריכה קשה

מחיר הספר 55 ש"ח, להזמנה לחץ על חזיתו

 

'החנות הארצישראלית'
חנות ספרים אצלכם בבית
             


לחיצה על חזית הספרים תעביר אתכם אל מדפי הספרים של חנות הספרים שלנו באינטרנט. אם הספרים האלה כבר לא נמצאים שם, סימן שמישהו חטף אותם לפניכם...

החנות פתוחה 24 שעות, חניה בשפע, צוות עובדים אדיב ומיומן.
לחיצה על חזית הספר תכניס אתכם לאולם התצוגה.הסתלקותו

"בעל שם טוב, משחלה קודם פטירתו לא שכב במשכב, רק נעשה כחוש וקולו לקה, והיה יושב לבדו בחדר התבודדותו. בליל שבועות, הלילה האחרון לחייו, נאספו אליו אנשי סגולתו ודרש לפניהם על עניין מתן תורה...
אח"כ, בעת הסעודה, ציווה להמשרת, שיתן דבש בצלוחית גדולה, ונתן בקטנה, נענה ואמר: "אין שלטון ביום המוות, אפילו הגבאי אינו מציית לי." אח"כ אמר: "עד כאן גמלתי עמכם חסד ועכשיו תגמלו עמי חסד", ונתן להם סימן, שכאשר יפטור יעמדו שני השעונים שבבית.
רחץ ידיו ועמד השעון הגדול וסבבוהו אנשים שלא יראוהו...
ושכב וישב כמה פעמים וכיוון בכוונות עד שלא שמעו חיתוך אותיות, וציווה לכסות אותו בסדין והתחיל להזדעזע  ולחרוד כמו בשמונה עשרה ואח"כ נח מעט מעט. וראו שעמד השעון הקטן. והמתינו עד בוש וראו שנפטר."

[מתוך: ספר ההסתלקות/ בנימין מינץ*]

ביום אל"ף של חג השבועות/ שמשון מלצר

והשמש האיר על העיר מזיבוזש
ופיזר על הכול אלומות של אורה
והפיץ זהבו על כל ציץ המוריק
לכבוד חג שבועות, חג מתן התורה.

...

בעולם כולו התרונן בחדוה
והיה כולו חג והיה כולו זיו.
ובבית המורה התייצבו תלמידיו
בסמוך למיטה מסביב מסביב

כי בבית המורה כידוע היה
על הקיר השעון הגדול עם משקל,
ועל גב השידה השעון הקטן
הסובב והולך ודופק לו חיש קל.

ואמר המורה, כי בבוא שעתו -
וידע זאת כל איש בביתו ויכיר,
כי יפסיק מרוצו השעון הקטן
ויעמוד השעון הגדול על הקיר.

ויום אל"ף של חג השבועות בשחרית
נעצר השעון הקטן ושתק.
והוסיף עוד ללכת בדופק כבד
השעון הגדול בטק-טק וטק-טק.

והקיפו קהל תלמידיו המיטה,
בל יראה השעון הקטן שעומד,
כי סברו שעדין רוצה הוא לשהות
ועדין בזה העולם הוא חומד.

...

רעשה השרשרת, נפל המשקל
ופקע השעון בלבבו בחריקה.
וראו העומדים מסביב למורה
כי יצאה נשימתו הטהורה בנשיקה.

על 'ספר ההסתלקות' ועל דבריהם האחרונים של צדיקים וסופרים לפני מותם,
ניתן לקרוא בדף מידע מס. 73 'דבריהם האחרונים'. למעבר לדף לחצו כאן.

בית אבא/ יחיאל לרר
תרגום: שמשון מלצר

העיירה היהודית מתוארת בדרך שירית על שני מרכזיה. המרכז האחד - בית המשפחה, ובו הדור הישן, ההורים יראי השמים, והדור החדש - הבנים המניחים את דרך אבותיהם ועוזבים למרחקים, מי לאמריקה ומי לארץ ישראל. המרכז האחר - המקדש של הדור הישן, השטיבל של החסידים.
עם עובד, 1946. כריכה קשה.

מחיר הספר 55 ש"ח, להזמנה לחץ על חזיתו

 פינת המציאות

לשם עבודה על דף המידע הנוכחי, אספתי לי כמה מספריו של מלצר, וערב אחד התרווחתי בכיסאי, נטלתי מראש הערימה את ספרו הראשון 'בשבעה מיתרים', שיצא לאור בשנת 1939, והתחלתי לקרוא בו. מתוך הספר נשרה לרגלי שקית ניילון ובתוכה כמה דפים מחוברים בסיכה. חוברת - לא הוד ולא הדר לה. הדפים שונים בגודלם ובצבעם, הטקסט כתוב במכונת כתיבה וביד, הגרפיקה עלובה. התחלתי קורא בה. שמה של החוברת 'מגן' - עלון ילדים לספרות 4.12.1944. חלק גדול מהחומר מוקדש לפטירתו של הסופר א. א. קבק. בין שאר הקטעים ניתן למצוא בה סיפור של... שרלוק הולמס!

עלון הילדים לספרות, כך נכתב בעמוד השער מוצא על ידי קבוצת נוער 'מגן'. מדובר כנראה במשהו קבוע כי הגליון שבידי הוא גליון 8, סריא ב', כרך א' שנה ג'. העורך האחראי הוא א. מייזלר. כתובת המערכת: רח' לבונטין 29, שכונת הרצליה, הדר הכרמל חיפה, אצל לונץ.
בחוברת הקטנה, שנכתבה במכונת כתיבה ביתית, והודפס ב-8 אכסמפלרים [שמונה!] ניתן למצוא הספד על הסופר א. א. קבק, סיפור של קונן דא'ויל 'המעשה באדום העור' [תרגמה וקצרה: ש'], מאמר על פינגווינים במדור 'גן חיות', ביקור בבית חינוך לעיוורים לבני ישראל מיסודו של לונץ,  מאמר מאת אימר 'הכתב העברי ותולדותיו'.

 

'החנות הבינלאומית'
         


Book Shelf

לחיצה כאן תעביר אתכם אל מדפי הספרים של חנות הספרים באנגלית. אם הספרים האלה כבר לא נמצאים שם, סימן שמישהו חטף אותם לפניכם...

החנות פתוחה 24 שעות, חניה בשפע, צוות עובדים אדיב ומיומן.
לחיצה על חזית הספר תעביר אתכם לפרטיו המלאים.נהנים מדפי המידע?

ספרו לנו ולכל העולם...
ב-'קיר' שלנו בפייסבוק!

לחצו על הסמל, או חפשו 'איתמר לוי' בעברית.
אתם כבר תזהו לבד את האיתמר לוי הנכון...
נשמח לצרף אתכם ל-448 החברים שכבר יש לנו!


להזמנת הספר לחץ על חזיתו

איתמר: "בזמן שישנתי" התעצבנה עלי לקוחה בתא הקולי: "איתמר! אני לא מבינה! מכרת את הספר?! אמרתי לך שאני רוצה לחשוב על זה, לא?" לאחר שהודעתי לה ברוב חוצפתי, כי הספר 'איים בזרם'/ המינגווי בתרגומו של אהרון אמיר, המחכה לה מחודש מרץ 2009, נמכר למישהו אחר...
שגית: יש לי את הספר בשבילך!
נטע: אני רוצה אותו!
שגית: בכיף. לאן לשלוח? תשלחי לי הודעה.
איתמר: שמחתי לעזור...
נטע: שמחתי להיעזר (:

זה מה שקורה אצלנו בפייסבוק כמעט כל בוקר...סליחה, אבל הספרים בתמונה נמכרו מזמן!!! במקומם הבאנו ספרים חדשים...

מבצע 10 ש"ח לספר ממשיך!
יום ו' 19/02/2010 בשעות 09.00-13.00!

אנו מזמינים אתכם ל
מכירה מיוחדת
בחנות בזכרון יעקב.

מחירו של כל ספר בחנות יהיה

 10 ש"ח בלבד!
המכירה במזומן בלבד!

ואנחנו מתכוונים כל אלפי הספרים שבחנות,
לא כולל ספרים חדשים או מוזמנים.


המבצע מתקיים יום יום בחנות בזכרון יעקב -
רח' הנדיב 23,  04-6399749
א-ה 09.00-17.00, יום ו' 09.00-13.00
שימו לב: ביום ג' החנות נסגרת בשעה 15.00!

אל תחמיצו!

כמו בכל שנה, גם השנה זכינו בתואר
'מומלץ מפה 2010'אנו מבקשים את עזרת הציבור

המורה היחיד שאהב אותי...

הפעם אני זקוק לעזרתכם.
בלי העזרה שלכם, אין סיכוי שאני אצליח.
החלטתי להקדיש דף מידע למורה שלי לספרות...
כנראה, המורה היחיד בבית הספר שאהב אותי כתלמיד
[חוץ מרון המורה להתעמלות].
הבעייה, שאני לא יודע עליו דבר.
אני יודע שקראו לו 'מר זעירא' [אשר זעירא].
אני יודע שהוא לימד ב'בליך' בשנות ה-70'.
מישהו סיפר לי פעם כי הוא נהרג מפגיעת מכונית.
זהו.
עכשיו אני זקוק לעזרתכם.
אני רוצה לכתוב על תולדות חייו, אולי לפרסם דברים שכתב, צילומים שלו וכו'.
כל בדל מידע יעזור.

כתבו לנו לכאןחג הפסח מתקרב...

מחפשים מתנות לאורחים שמגיעים מחו"ל?
למשפחה שנמצאת בחו"ל?
בקרו בחנות הספרים הבינלאומית שלנו

באתר ספרות ישראלית מתורגמת, ספרי צילומים של ישראל, ספרי אמנות, ספרי היסטוריה וארכיאולוגיה, ספרי יהדות ועוד, באנגלית, גרמנית, צרפתית, ספרדית, איטלקית ויידיש

 

 

 

 

The Promised Book Land
The Home of Books about Israel & the Jewish People
www.promised-book.comהוצאת הספרים של איתמר הוקמה כדי לשרת צורך בקרב קוראים רבים,
לקרוא ספר אהוב מילדותם, בדיוק באותה מהדורה בה קראו אותו
לפני עשרות שנים. הוצאת הספרים שלנו תוציא את הספר לאור בדיוק
כפי שהיה אז. בדיוק כמו שאתם זוכרים אותו!
את הספרים, אותם הדפסנו מחדש, ניתן למצוא  רק
בחנות הספרים של איתמר
04-6399749

מתנה!

מחפשים רעיון למתנה 'מדליקה'?

אנו מציעים לכם לשלוח ספר כשי שלא יישכח!

כל שאתם צריכים לעשות, הוא לבחור מתנה מתאימה, להתקשר אלינו, ואנו נשלח את הספר לכתובת שתתנו לנו, עם ברכה מתאימה.

     
 המתנה לילד  המתנה לנער  המתנה למבוגר המתנה שאזלה...
אם יהיה לכם מזל, ישאר לכם עותק אחד...

ניתן להזמין את איתמר להרצאות - קיבוצים, חוגי בית, חברות היי-טק ועוד.
התקשרו לטלפון 04-6399749!מה בדף המידע הבא?

רוצים לנחש?

כתבו לנוהערה חשובה
כל הציטוטים והצילומים המופיעים באתר זה באים למידע ולימוד בלבד.
אין הם מיועדים לשימוש מסחרי, וחלקם עשוי להיות כפוף לזכויות יוצרים.
אם מצאתם באתר זה קטע מילולי או צילום שהצגתו באתר זה עלולה להיחשב כהפרת זכות יוצרים -
אנא הודיעו לנו כדי שנוכל להסירם מיידית מהאתר.


חנות הספרים של איתמר

חיפה - נתן קייזרמן 4 טלפון: 04-6399749

http://www.itamar-books.co.il

צרו קשר
Itamar's Bookstore


http://www.itamar-books.com

Contact usלהסרה מרשימת הדיוור לחצו כאן