ספרים וחפצים
רח' נתן קייזרמן 4
השוק הטורקי, חיפה
טלפון: 04-6399749, 052-2585787